Skip to Content

Aleris-guiden og henvisningsskjema

Aleris-guiden er ment som en rettledning til henvisere om riktig bruk av bildediagnostikk. Guiden er ikke fullstendig med tanke på alle kliniske problemstillinger. Velg kroppsdel under for å lese mer om anbefalte bildeundersøkelser i denne regionen.

Offentlige ventetider ved Aleris' avdelinger

Våre dyktige fagfolk gir deg trygg og sikker hjelp. Vi legger vekt på at våre pasienter skal få god informasjon og undersøkelser av høy faglig kvalitet. Har du synspunkter, innspill og forslag til forbedringer? Kontakt oss på rontgen.post@aleris.no Henvisningsskjema fra andre røntgenaktører eller universalblankett fra journalsystemet ditt kan også benyttes hos oss.

Les mer >

Back to top