Skip to Content

Aleris-guiden og henvisningsskjema

Aleris-guiden er ment som en rettledning til henvisere om riktig bruk av bildediagnostikk. Guiden er ikke fullstendig med tanke på alle kliniske problemstillinger. Velg kroppsdel under for å lese mer om anbefalte bildeundersøkelser i denne regionen.

Henvisningsskjema finner du under.


Back to top