CT-undersøkelse

iStock-682154406.jpg

CT-undersøkelse er et viktig hjelpemiddel for å oppdage sykdommer eller fysiske endringer i kroppen. De detaljrike snittbildene og 3D-bildene gjør det lettere for leger å oppdage små polypper, svulster, betennelser og brudd.

CT-undersøkelsen benyttes for å avdekke en rekke sykdommer

CT benyttes til å avdekke lungesykdommer, fordi CT gir svært skarpe bilder av lungevevet. Sykdommer som KOLS, lungebetennelse og svulster kan oppdages ved hjelp av CT.

CT benyttes også hyppig for utredning av uklare tilstander i bukhulen og dens organer samt ved kontrollundersøkelser f eks etter kirurgisk behandling.

CT-Colografi er en spesialundersøkelse av tykktarm som gir detaljert  informasjon om tarmen uten å måtte gjøre en direkte fysisk undersøkelse. Undersøkelsen er relativt rask å utføre og kan blant annet påvise typer polypper som kan utvikle seg til tykktarmskreft.

Les mer om CT av tykktarmen her.

Også CT av hjertet er blitt stadig mer utbredt, fordi det er en svært pålitelig undersøkelse av årene som forsyner hjertet med blod. Det kan dermed være god metode for å avdekke mulige hjerte- og karsykdommer. Du finner mer informasjon av CT-undersøkelse av hjertet her.

I tillegg egner CT seg godt til utredning av urinveiene, ved mistanke om sykdommer i mageregionen, eller for å undersøke blødninger, hjernesvulster eller hjerneskader. Man bruker også CT til å utføre kontroller under og etter kreftbehandling for å vurdere hvordan kreftbehandlingen fungerer. 

Forberedelser til CT-undersøkelse

Forberedelsene til CT-undersøkelsen avhenger av hvilken del av kroppen som skal undersøkes. Du vil alltid få grundig informasjon om CT-undersøkelsen når du blir kalt inn eller når du avtaler timen ved Aleris. 

Ved CT-undersøkelse av tykktarmen må tarmen være tømt på best mulig måte før CT-undersøkelsen. Dette er den mest strevsomme delen av undersøkelsen, og vi sender pasienten alle nødvendige opplysninger og råd i forbindelse med dette.

Slik foregår CT-undersøkelsen

Under CT-undersøkelsen ligger du på et bord som føres inn i en vid trommel som er åpen i begge ender. Til forskjell fra en MR-maskin er CT-maskinen bare som en «smultring», og du kommer ut igjen på den andre siden umiddelbart. Undersøkelsen er også betydelig raskere å gjennomføre enn MR.

Bildene tas mens bordet og kroppen langsomt føres inn i maskinen, og du vil ikke merke noe ubehag i løpet av undersøkelsen.

CT-undersøkelsen tar som regel ikke mer enn 10-15 minutter, avhengig av hvilken CT-undersøkelse du skal ha. En av våre erfarne radiografer foretar CT-undersøkelsen.

Du kan bli bedt om å holde pusten i korte perioder for å unngå at bildet blir uskarpt når mage- lungeregionen fotograferes.

CT-bilder

CT- bildene undersøkes og tolkes av en radiolog og svaret vil bli sendt til vedkommende som henviste deg. Trenger du å ta bildene med deg, kan disse kjøpes på CD i resepsjonen umiddelbart etter undersøkelsen. CT-bildene kan også hentes ved et senere tidspunkt, hvis du er usikker på om du trenger bildene eller ikke når du er inne til undersøkelse.

Svar på CT-undersøkelse

Den som henviste deg til oss får normalt svar på CT-undersøkelsen i løpet av 3-5 dager (svartid er 2 dager ved Ekspresstime), men dette kan variere fra sted til sted og etter hvilken type CT-undersøkelse du har vært til. Dersom medisinske årsaker gjør at undersøkelsen din prioriteres, får du svar på CT-skanningen i løpet av svært kort tid.