Forberedelser CT colon med Tagitol og Citrafleet

Tykktarmen må være godt tømt før undersøkelsen. Ferdig forberedelsespakke som inneholder alt du trenger for å utføre undersøkelsen må du selv kjøpe på apoteket nedenfor. Bildediagnostisk avdeling dekker ikke utgifter du får i forbindelse med tarmtømming. Denne pakken består av 2 doser Citrafleet, 1 flaske Gastrografin og 2 doser Tagitol, denne må kjøpes samlet på apoteket. Prisen på forberedelsespakken er ca. kr. 750,-. Fordi forberedelse til tarmtømming starter dagen før undersøkelsen, er det viktig at du kjøper preparatene på apoteket så fort som mulig.