CT Colon forberedelser

CT er en moderne, enkel og god metode for å avdekke tykktarmskreft. CT-undersøkelser av tykktarmen er pasientvennlig og gir meget gode bilder. Undersøkelsen gir radiologen (røntgenlegen) mulighet til å se om pasienten kan ha tykktarmskreft eller polypper som kan føre til kreft.

Forberedelser

For alle undersøkelser av tarmen, kreves det at tarmen er tømt på best mulig måte. Dette er den mest strevsomme delen av undersøkelsen. Men vi sender pasienten alle nødvendige opplysninger og råd i forbindelse med dette. Du kan kjøpe forberedelsespakken til CT av tykktarmen (Colon) utført ved våre avdelinger i Oslo, Akershus, Østfold, Bergen og Tromsø på et av de følgende apotek i denne oversikten her. For undersøkelser ved Aleris avdelinger i andre fylker enn de nevnte, vil informasjon om hvor man kan kjøpe forberedelsespakke ligge i innkallingsbrevet.

Oversikt over apoteker som har forberedelsespakke til CT Colon/Colografi

Undersøkelsen

Under undersøkelsen fylles tykktarmen med karbondioksid (CO2). Dette er helt ufarlig og medfører lite smerter fordi CO2 tas raskt opp i kroppen og skilles ut. Dette medfører også at pasienten kan gå direkte på jobb uten å ha plager. Undersøkelsen er raskt gjennomført og mye mindre ubehagelig enn fysiske undersøkelser hvor man fører et kamera opp i tarmen. Den er godt tilpasset eldre og andre pasienter hvor koloskopi kan være vanskelig å gjennomføre. CT av tykktarmen har stor grad av nøyaktighet for påvisning av polypper og svulster på linje med koloskopi. Undersøkelsen gir også radiologen god informasjon om de øvrige organene i magen.

Hvem bør ta CT av tykktarmen:

1. Pasienter med mistanke om tykktarmskreft. Dette er den hyppigste kreftformen i Norge hos kvinner og menn sett under ett. Tykktarmskreft gir ofte sent merkbare symptomer.
2. Rutineundersøkelse: Ca. 70% av de som utvikler tykktarmkreft har polypper i tarmen. Disse polyppene kan effektivt påvises ved en enkel undersøkelse som CT av tykktarmen
3. Kartlegging av utposninger på tarmen (divertikler)
4. Dersom koloskopi er helt eller delvis umulig å gjennomføre er CT av tykktarmen et godt alternativ.

OBS: CT av tykktarmen er ikke egnet til å påvise betennelser i tarmen. Dersom det er mistanke om dette, bør det primært utføres koloskopi. Det kan også være behov for koloskopi dersom legen finner polypper eller andre forandringer som det skal tas vevsprøve (biopsi) av.

Kontakt vårt servicesenter for timebestilling tlf. 22 43 43 43