Forberedelser CT Abdomen/Urinveier med intravenøs kontrastvæske

Du må ikke spise 4 timer før undersøkelsen. Du skal drikke ca. 1 liter vann eller saft jevnt fordelt den siste timen. Nødvendige medisiner kan tas. Det er viktig at du ikke tisser 45 minutter før undersøkelsen.