Skip to Content

CT abdomen og bekken

CT av abdomen/magen og bekken er en vanlig og meget god undersøkelse med detaljert oppløselighet for bildediagnostisk undersøkelse av organene og omkringliggende strukturer i bukhulen inklusive lille bekken.

CT av abdomen og bekken kan brukes til å avdekke flere typer sykdommer i mageregionen ved vedvarende plager, eller der hvor andre undersøkelser har vist usikre funn. Undersøkelsen brukes ved utredninger av både akutte og kroniske magesmerter, blant annet for å diagnostisere og følge opp kreft i mageregionen, og ved mistanke om tarmslyng, blindtarmbetennelse og nyrestein.

CT brukes blant annet for å:

  • Utrede smerter og annet ubehag i bukhulen hvor klinikken er usikker, eller der det er påkrevet med en grundig utredning for å utelukke alvorlig, bakenforliggende sykdom
  • Supplerende utredning f.eks til ultralyd som har vist uavklarte funn, f.eks i lever, bukspyttkjertel, nyrer eller andre organ.
  • Påvise betennelsestilstander i tynn- eller tykktarm og eventuelle komplikasjoner.
  • Påvise, utrede eller følge opp kreft i diverse organ/organsystem
  • Påvise akutte tilstander som blant annet tarmslyng (ileus) og tarmperforasjon.
  • Påvise eller utelukke skader på bukorganene etter traume som trafikkulykke eller fall på sykkel.CT abdomen og bekken er en generell undersøkelse av hele bukhulen og dens organer. Ofte vil man utføre spesialundersøkelser som er spesielt fokusert på ett enkelt organ/organsystem, og som krever spesiell tilpassning av undersøkelse protokoller.

Spesialundersøkelser:

CT tykktarm (CT colografi)

Med denne spesialundersøkelsen ser man etter etablerte svulster i tykktarmen, men også polypper, eller små utvekster, inne i tykktarmen som kan være forstadier til kreft. Flest polypper er godartete, men avhengig av størrelse kan det være en risiko for at en polypp kan representere forstadium til kreft. Ved tidlig diagnose kan slike forstadier fjernes. Store, internasjonale studier viser at CT tykktarm har lik sensitivitet som koloskopi for å påvise polypper.

NB: En slik spesialundersøkelse, CT tykktarm, er nødvendig å utføre hvor det er spørsmål om svulst eller polypper i tykktarm. En ordinær CT undersøkelse er ikke egnet til dette.

CT nyrer og urinveier

En spesialundersøkelse som foretrekkes ved utredning av cyster eller svulster i nyrene og urinveiene.

CT lever/galleveger

En spesialundersøkelse for å kartlegge og utrede forandringer i lever/galleveger og sannsynliggjøre hvilke type forandringer som foreligger, enten det er i selve levervevet eller i galleveiene. Ofte vil dette kombineres med ultralyd og/eller MR. Hyppigst forekommende forandringer i levervevet er små levercyster uten klinisk betydning og godartete karnøster. Metastaser fra kreftsvulster annet sted kartlegges detaljert. Primære, ondartete svulster i levervev er sjeldne.

CT bukspyttkjertel (pankreas)

En spesialundersøkelse som man i en del tilfeller supplerer med for bedre å avdekke alvorlige betennelser i og omkring bukspyttkjertelen. CT kan vise om kjertelen er forstørret, har uregelmessige konturer eller andre tegn til svulst. Metoden er også godt egnet til å klassifisere cyster og andre godartete forandringer.

CT tynntarm

En spesialundersøkelse for å kartlegge mistenkt eller etablert betennelsesykdom, f.eks ved Mb Crohn og eventuelle komplikasjoner.

CT- undersøkelse av indre kjønnsorganer som livmor, eggstokker og prostata er idag erstattet av MR.

Problemstillingene ved CT- undersøkelse av abdomen og bekken er ofte kompliserte og sammensatte, og på forhånd vil våre radiologer vurdere undersøkelseprotokoller og eventuelle spesialundersøkelser for en mest mulig optimalisert utredning mtp kliniske problemstilling.

CT bekken (ortopedi)

CT av bekken er i hovedsak en ortopedisk undersøkelse som gir en mer detaljert fremstilling enn vanlig røntgenundersøkelse, og kan kartlegge brudd i skjelettet i flere bildeplan i områder som er vanskelig å fremstille på vanlige røntgenbilder.

Hvis det derfor er klinisk mistanke om brudd, men vanlig røntgenundersøkelse er normal eller usikker, vil CT som regel bli brukt. Likeså kan dette gjelde ved klinisk mistanke om lårhalsbrudd der vanlig røntgenundersøkelse ikke viser tegn til skade, f.eks ved innkilt fraktur.

CT av bekkenet påviser forandringer i benstrukturen omkring ileosakralleddene (IS-ledd) tidligere enn ved vanlig røntgen, mens MR undersøkelse brukes for å påvise aktive tegn til betennelse med en sensitivitet som overgår andre undersøkelseteknikker.

Forberedelser til CT-undersøkelsen

CT- undersøkelse av abdomen og bekken vil med få unntak medføre intravenøs kontrast. På forhånd vil du bli bedt om å drikke vann eller fortynnet kontrastvæske opptil to timer før undersøkelsen. Et slikt drikkeregime gjør det lettere å skille tarmene fra vevet rundt.

CT av bekken (ortopedi) gjøres vanligvis uten kontrastvæske.

Kontrastvæsken kan gi noen midlertidige bivirkninger. Disse er stort sett lette og går raskt over uten behandling. En svært sjelden gang kan bivirkningene være mer alvorlige, og det finnes egne prosedyrer for å behandle disse.

Skal du ta kontrastvæske, blir du vanligvis rådet til å faste fire timer før undersøkelsen. Dersom du må forberede deg til en CT-undersøkelse, kan du alltid være trygg på å få beskjed av oss om hva du må gjøre.

En CT- undersøkelse gjøres alltid med lavest mulig stråledose for å spare pasienten for stråling. En teoretisk negativ effekt av stråling overgås helt klart av den diagnostiske nytteverdi av undersøkelsen. Indikasjon og berettigelse for undersøkelsen, og eventuelle tilleggsundersøkelser vil alltid bli vurdert av våre røntgenleger.

Pris CT

Du kan se en fullstendig prisliste for de ulike CT-undersøkelsene ved Aleris her.

Du kan også lese mer om CT, CT-maskinen, CT-undersøkelse her.


Finn din nærmeste avdeling


Jamshaid Mulk

Jamshaid Mulk

Plastikkirurg

Ålesund

Christine Tvedt

Christine Tvedt

Øyelege

Oslo

Gunnar Kullmann

Gunnar Kullmann

Radiolog

Oslo

Oscar Ohene Asante

Oscar Ohene Asante

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Sonja Solbakken

Sonja Solbakken

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo


Bestill time hos Aleris her

Hvis du ikke får opp noen ledige timer hos spesialisten du har valgt, ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon så skal vi hjelpe deg videre.

Les mer >

Behandling hos kosmetisk sykepleier

Månedens kosmetiske tilbud

Her finner du aktuelle tilbud på produkter og behandlinger hos våre kosmetiske sykepleiere.

Se våre tilbud her >

Fjerne føflekk

Fjerne føflekk

Hudlegen gjør en generell vurdering av antall føflekker, størrelse, konfigurasjon og grad av solskade på huden. Deretter foretas en sjekk fra topp til tå ved hjelp av dermatoskop, det vil si et spesielt forstørrelsesglass med sterk lampe inni.

Lær mer her >

Offentlig avtale innen fordøyelsessystemet

Offentlig avtale innen fordøyelsessystemet

Ved flere av våre sykehus har vi offentlig avtale innen fordøyelsessystemet.

Les mer >

Offentlig avtale innen øre-nese-hals

Offentlig avtale innen øre-nese-hals

Flere av våre sykehus har avtale innen øre-nese-hals-kirurgi.

Les mer >

Kneleddet rammes ofte av artrose

Kneleddet rammes ofte av artrose

Kneartrose er smertefullt og kan gi redusert livskvalitet. Her kan du lese om tilstanden.

Les mer >


Back to top