Skip to Content

CT-undersøkelser hos Aleris Røntgen

CT gir detaljerte snittbilder i flere plan, samt mulighet for tredimensjonale bilder av aktuelle deler av kroppen. Det er et viktig hjelpemiddel for å oppdage sykdommer eller endringer i organer, og er spesielt godt egnet til å fremstille forandringer i lunger, indre organer, blodårer og hjerte. CT foregår ved hjelp av røntgenstråler og moderne digital teknologi. I de fleste tilfeller må det appliseres kontrastvæske i blodårene.

 

booking-rontgen-2.jpg   Endre og avbestille time   

For CT-undersøkelser kreves henvisning


Hva er CT?

Ventetid

Ventetid varierer mellom behandlingssted og typen undersøkelse. Aleris er privat og dersom du velger å betale for undersøkelsen selv er det svært kort ventetid. Les mer om time på dagen her

Vi er samtidig en viktig samarbeidspartner med det offentlige helsevesenet, og har offentlige avtale med alle regionale helseforetak i Norge. Offentlige timer, valg av behandlingssted og ventetider for CT kan du lese mer om her.

 

Time for undersøkelse

CT-undersøkelse bestilles av lege eller andre med henvisningsrett. De gjør en vurdering av hvilken undersøkelse som bør velges, og når Aleris mottar henvisningen gjør våre spesialister en selvstendig vurdering av hvilken metode som vil være best egnet.

Henvisningen må også inneholde andre relevante opplysninger om din skade/sykdom, eller dine symptomer. Du kan bruke alle henvisninger hos oss, selv om det ikke står Aleris på den.  CT utføres ved alle Aleris Røntgens avdelinger

 

Kontrastvæske

Kontrastvæske brukes hyppig for å fremheve ett organ eller for bedre å skille frisk og sykt vev fra hverandre. Væsken gis intravenøst med en sprøyte i armen. Enkelte pasienter reagerer på kontrastvæsken med kvalme eller en forbigående varmefølelse, men den medfører svært sjelden større ubehag. Før CT med kontrast gjennomføres, blir du spurt om du tidligere har reagert på kontrastmidler, og om du har allergier, astma eller diabetes.

Ved undersøkelse av tykktarmen fylles tarmen med karbondioksid (CO2). Dette er helt ufarlig og medfører lite smerter fordi kroppen raskt tar opp og skiller ut CO2. Du kan som oftest gå direkte tilbake på jobb uten å ha noen plager etter CT-undersøkelse med karbondioksid. 

 

Pris

Pris avhenger av hvilken type undersøkelse pasienten har behov for. Vi har offentlig avtale, så de fleste pasientene betaler kun egenandel. Vi har også et tilbud om raskere time for de som betaler for undersøkelsen privat. Se prisliste for selvbetalende pasienter her. 

 

CT stråling

Vitenskapelige undersøkelser har ikke avdekket generell helserisiko ved vanlige CT-undersøkelser.

Du vil bli utsatt for stråling ved CT, men strålingen er så lav at den normalt sett ikke medfører noen helserisiko. Ved gjentatte CT-undersøkelser, og ved CT-undersøkelser av barn og gravide, er vi likevel mer tilbakeholdne, og vil vurdere om undersøkelse kan gjøres med andre metoder.

Aleris har moderne CT-maskiner, og med disse kan man ta bilder med svært lav stråledose. I disse tilfellene kan strålebelastningen sammenlignes med vanlige røntgenundersøkelser. Særlig gjelder dette for CT av lunger og urinveier.

Ved Aleris er vi svært bevisste på stråling, og arbeider i tråd med internasjonale retningslinjer og god medisinsk praksis.Back to top