Skip to Content

Mammografi, vevsprøve

Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop. Ved mistanke om brystkreft vil legen derfor ta en vevsprøve fra brystet og sende denne til analyse.

Det finnes to måter å ta en vevsprøve på. Ved en finnålsprøve (cytologi) stikker legen en tynn nål inn i kulen og suger ut noen celler, som deretter undersøkes i et mikroskop. Ved en grovnålsprøve (histologi) bruker legen en tykkere nål og får dermed en større vevsbit til undersøkelsen. I noen få tilfeller kan det være nødvendig å få fjernet hele kulen for at legen skal få undersøkt vevet nærmere.

Behovet for undersøkelser av eventuell spredning av brystkreften blir fastslått ut ifra primærsvulstens egenskaper, status for lymfeknuten i armhulen og symptomer som pasienten har. En CT av kroppen og scintigrafi er viktig for å undersøke om kreften har spredd seg til lymfeknuter.


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Agder

Senterveien 32
4790 Lillesand

Tlf. Sykehus 38 04 99 20

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 3.etg.
Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf. Sykehus 73 87 20 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø

Sjøgata 31-33
9008 Tromsø

Tlf. Sykehus 77 66 21 30

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Gunnar Kullmann Radiolog

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Ulrika Ekseth Radiolog

Oslo

Les mer
Geir R. Ulimoen Radiolog

Oslo

Les mer
Joanna Majak Gundersen Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer


Brystdiagnostikk

Mammografi

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Om brystkreft

Cancer mammae

Den vanligste kreftformen blant kvinner er brystkreft. Takket være store fremskritt i behandlingen vil de fleste overleve.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Mammografi

Brystdiagnostikk

Mammografi er en bildediagnostisk undersøkelse av brystet som kan avsløre brystkreft på et tidlig stadium.

Kul i brystet

Bør alltid utredes

Etter vurdering hos våre leger kan du få tatt alle undersøkelser på en og samme dag, slik at du får rask avklaring.

Trippeldiagnostikk bryst

Ved symptomer på brystkreft

Hvis det foreligger mistanke om brystkreft, vil det ofte være nødvendig å utføre tre typer undersøkelser.

Back to top