Skip to Content

MR av bryst

MR-undersøkelse av brystene kan være aktuelt i forbindelse med utredning av brystkreft, både som primærundersøkelse (screening) og som supplement til øvrige undersøkelser. Tilbys kun på Aleris Frogner.

Hvordan foregår MR av bryst?

Ved MR av bryst ligger du på magen i MR-maskinen, med brystene plassert i en spesiell spole. Det gis kontrastvæske som en nødvendig del av undersøkelsen.

MR av bryst er en svært ”sensitiv” undersøkelse, det vil si at nesten alle tilfeller av brystkreft vil kunne oppdages. På dette punktet er MR bedre enn mammografi og ultralyd. Ulempen med MR har vært at den ofte vil vise forandringer som ligner på kreft, men som likevel viser seg å være godartede forandringer ved videre undersøkelser og kontroller. Denne ulempen er imidlertid blitt stadig mindre fremtredende de senere år, pga bedre utstyr og økt kunnskap. MR av bryst fremstår derfor nå som den mest presise bildediagnostiske undersøkelsen for påvisning av brystkreft.

Legene ved Aleris vil anbefale MR av bryst, der de finner grunnlag for det ut i fra øvrige undersøkelser eller etter en vurdering av risikoen for brystkreft. Vi kan også utføre MR av bryst etter henvisning fra andre sykehus og øvrig spesialisthelsetjeneste (f.eks fra kirurger, kreftspesialister og genetikere).

 

Vevsprøver av bryst

Vi har også full mulighet for å utrede alle funn med biopsi etter MR hvis det viser seg nødvendig. Aleris har som de første i Norge etablert et tilbud om MR-veiledet biopsi av bryst.

 

Nasjonale retningslinjer

Vi baserer våre vurderinger på nasjonale retningslinjer (NBCG – Norsk bryst cancer gruppe) og internasjonale anbefalinger. Disse retningslinjene er omfattende og kan ikke gjengis i detalj her. I Norge har vi generelt vært mer tilbakeholdne i bruken av MR av bryst, enn det som er anbefalt i de europeiske retningslinjene.

 

Grunnlag for MR-undersøkelse av bryst kan foreligge ved:

  1. Nærmere utredning av pasienter med nyoppdaget brystkreft.
  2. Ved usikre eller uavklarte funn etter mammografi og ultralyd.
  3. Kvinner  med proteser der klinisk undersøkelse og ultralyd ikke har gitt full avklaring.
  4. Screening / rutineundersøkelse av kvinner med økt risiko for brystkreft.
  5. Kontroll og oppfølging etter operert brystkreft av enkelte pasienter.
  6. Ved avansert kreftutredning hvor man søker etter ukjent kreft og i noen tilfeller i forbindelse med cellegiftbehandling.

 Hvordan er det egentlig å ta en mammografi-undersøkelse?

Hvordan er det egentlig å ta en mammografi-undersøkelse?

Det kan være mange bekymringer knyttet til mammografi. Vi var med da Anita (46) tok sin aller første mammografi undersøkelse.

Vi var med Anita på hennes første mammografi >

Symptomer på brystkreft

Symptomer på brystkreft

Har du symptomer på brystkreft? Hvis du oppdager uforklarlige endringer i eller rundt brystene er det viktig at du oppsøker lege.

Bli kjent med symptomene her >

Slik sjekker du brystene dine

Selvsjekk bryst

Usikker på hvordan du foretar en selvsjekk av brystene? Under forklarer vi trinn for trinn hvordan du bør gå frem.

Trinnvis guide til selvsjekk >


Back to top