Skip to Content

MR mammae

MR-undersøkelse av brystene kan være aktuelt i forbindelse med utredning av brystkreft, både som primærundersøkelse (screening) og som supplement til øvrige undersøkelser. Tilbys kun på Aleris Frogner.

Ved denne undersøkelsen ligger man på magen i MR-maskinen, med brystene plassert i en spesiell spole. Det gis kontrastvæske som en nødvendig del av undersøkelsen.

MR av bryst er en svært ”sensitiv” undersøkelse, det vil si at nesten alle tilfeller av brystkreft vil kunne oppdages. På dette punktet er MR bedre enn mammografi og ultralyd. Ulempen med MR har vært at man ofte vil kunne se forandringer som ligner på kreft, men som likevel viser seg å være godartede forandringer ved videre undersøkelser og kontroller. Denne ulempen er imidlertid blitt stadig mindre fremtredende de senere år, pga bedre utstyr og økt kunnskap. MR av bryst fremstår derfor nå som den mest presise bildediagnostiske undersøkelsen for påvisning av brystkreft.

Vi baserer våre vurderinger på nasjonale retningslinjer (NBCG – Norsk bryst cancer gruppe) og internasjonale anbefalinger. Disse retningslinjene er omfattende og kan ikke gjengis i detalj her. I Norge har man generelt vært mer tilbakeholdne i bruken av MR av bryst, enn det som er anbefalt i de europeiske retningslinjene.

Legene ved Aleris Kreftsenter vil anbefale MR av bryst, der de finner grunnlag for det ut i fra øvrige undersøkelser eller etter en vurdering av risikoen for brystkreft. Vi kan også utføre MR av bryst etter henvisning fra andre sykehus og øvrig spesialisthelsetjeneste (f.eks fra kirurger, kreftspesialister og genetikere).

Vi på Aleris har også full mulighet for å utrede alle funn med biopsi etter MR hvis det viser seg nødvendig. Aleris har som de første i Norge etablert et tilbud om MR-veiledet biopsi av bryst.

 

Grunnlag for MR-undersøkelse av bryst kan foreligge i følgende situasjoner:

  1. Nærmere utredning av pasienter med nyoppdaget brystkreft.
  2. Ved usikre eller uavklarte funn etter mammografi og ultralyd.
  3. Kvinner  med proteser der klinisk undersøkelse og ultralyd ikke har gitt full avklaring.
  4. Screening / rutineundersøkelse av kvinner med økt risiko for brystkreft.
  5. Kontroll og oppfølging etter operert brystkreft av enkelte pasienter.
  6. Ved avansert kreftutredning hvor man søker etter ukjent kreft og i noen tilfeller i forbindelse med cellegiftbehandling.

Aktuelle lenker:

Europeiske retningslinjer:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2441490/
Norsk Brystcancer Gruppe: http://nbcg.no/


Finn din nærmeste avdeling


Gunnar Kullmann

Gunnar Kullmann

Radiolog

Oslo

Ulrika Ekseth

Ulrika Ekseth

Radiolog

Oslo

Geir R. Ulimoen

Geir R. Ulimoen

Radiolog

Oslo


Sjekk brystene dine jevnlig!

Sjekk brystene dine jevnlig!

-Alle som kommer til meg er redd de har brystkreft, sier vår nye radiolog Trine Holmen ved Aleris Røntgen Trondheim. -Min oppgave er å finne selv de minste forandringene i brystene. De fleste går heldigvis lettet ut igjen.

Les mer >


Back to top