Forberedelser Klinisk mammografi

Det vil bli gjennomført mammografi og ultralyd av brystene. Det kan være aktuelt med prøvetakning ved eventuelle funn, dette vil enten bli gjort samme dag eller du vil få en ny time i løpet av kort tid hos oss eller ved sykehuset. For best mulig fremstilling av brystene bør du ikke bruke talkum eller pudder.