Skip to Content

Bentetthetsmåling

Beinskjørhet (osteoporose) rammer mange norske kvinner og menn. En smertefri og risikofri undersøkelse hos oss kan gi svar på om du er i faresonen.

Hva er bentetthetsmåling?

En bentetthetsmåling, eller beinmassemåling, er en røntgenundersøkelse som fastslår om du er i risikogruppen for beinskjørhet (osteoporose), eller om du har et tynt skjelett og er spesielt sårbar for benbrudd.

Bentetthetsmåling utføres med et moderne røntgenapparat (DXA-apparat). Målingen avslører hvor sterkt beinvevet og knoklene dine er, og kan dermed si noe om hvor stor risiko du har for fremtidige benbrudd.

En bentetthetsmåling medfører minimal stråledose-risiko, og er en smertefri undersøkelse. Målingen er spesiell effektiv for å måle beininnholdet i rygg- og lårknokler.

Bentetthetsmåling nær deg

Benmassemåling utføres ved følgende avdelinger:

  • Bergen
  • Trondheim
  • Gjøvik
  • Lillestrøm
  • Oslo City
  • Porsgrunn
  • Stavanger

Hvordan måle bentetthet?

Beinmassemålingen foregår med et såkalt DXA-apparat som bruker røntgenstråler. I likhet med annen røntgenteknologi, sender apparatet kortbølget elektromagnetiske stråler gjennom kroppen. Der vevet er tett bremses strålene, og der vevet er tynnere går strålene raskere igjennom. Dette gir gode undersøkelser av beinmassen. Målinger i rygg og lårben er den mest pålitelige målemetoden.

Selve undersøkelsen foregår ved at du legger deg på en røntgenbenk. Du ligger på ryggen med bena ut til sidene. For å få riktig vinkel på hofteleddene under målingen settes en kasse med skrå sider mellom føttene. Ryggen og hoftene skannes av en «arm» som beveger seg over deg.

Beinmassemålingen tar ca. 15 minutter, og medfører ikke noe ubehag.

Vanligvis kreves ingen forberedelser før en bentetthetsmåling.

Bentetthetsmåling verdier

For å avgjøre om bentetthetsmålingene dine er normale, sammenlignes verdiene med bentettheten som unge, friske personer av samme kjønn har. Det er i ung alder bentettheten er på sitt høyeste. Hvis det viser seg at dine verdier er mye lavere enn disse referanseverdiene, forteller målingen at du lider av benskjørhet. Den som undersøker deg bruker en tabell for å vurdere dette. Det er imidelrtid ikke sånn at alle som har benskjørhet får plager av det. Risikoen for å få benbrudd varierer mye fra person til person med benskjørhet.

Hvordan får jeg time til bentetthetsmåling?

Alle som skal få utført en radiologisk undersøkelse må ha henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Henvisningen må inneholde en begrunnelse for hvorfor det er ønskelig å utføre en beinmassemåling, samt andre relevante opplysninger om din skade/sykdom, eller dine symptomer. Alle henvisninger gjelder, og Aleris trenger ikke være spesifisert i henvisningen.

Du booker time ved Aleris enkelt på nett. Ønsker du å bestille time per telefon, hjelper vi deg gjerne på 22 43 43 43

Når tar man bentetthetsmåling?

En bentetthetsmåling utføres for å fastslå om du lider av beinskjørhet, er i faresonen for å utvikle det eller om du av andre årsaker er spesielt sårbar for benbrudd.

Definisjonen på beinskjørhet er når knoklene er så svake at de ikke tåler dagligdagse belastninger og enkle fall.

Beinskjørhet er ikke vondt i seg selv, inntil du brekker noe. Som oftest vil du ikke merke noe til beinskjørhet før du eventuelt får et brudd, men hos personer med beinskjørhet skal det mye mindre påkjenninger til før bein brekker.

Vanligvis er det bein i ryggsøylen, håndleddet og lårhalsen som knekker som følge av osteoporose eller et tynt skjelett.

Ut ifra en undersøkelse og en samtale med deg kan legen din fatte mistanke om at du har beinskjørhet eller et tynt skjelett. Ved mistanke kan du bli henvist til en beinmassemåling.

En slik undersøkelse kan gjentas med noen års mellomrom for å sjekke utviklingen av tilstanden og om behandlingen virker. Avhengig av behandling, kan du bli bedt om å ta undersøkelsen oftere.

Hvor lang er ventetiden til bentetthetsmåling?

Aleris er et privat sykehus og hos oss er det svært kort ventetid dersom du velger å betale for undersøkelsen selv. Trondheim og Bergen har offentlig avtale, og da gjelder egne ventetider.

Er bentetthetsmåling farlig?

Undersøkelsen er risiko- og smertefri. Vi i Aleris er svært bevisste på stråling, og passer på at strålemengden du utsettes for er så lav som mulig. På denne måten arbeider vi i tråd med internasjonale retningslinjer og god medisinsk praksis.

Vitenskapelige undersøkelser har ikke avdekket generell helserisiko ved vanlige røntgenundersøkelser.

Har du ikke henvisning til bentetthetsmåling?

Du kan bestille time hos lege ved Aleris – eller kontakte din fastlege hvis du ønsker utredning for henvisning til beinmassemåling. Medisinsk personell kan laste ned henvisningsblankett her.


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Røntgen Oslo City

Stenersgaten 1 A, 4. etg.
0050 Oslo

Tlf. 22 43 43 43

Aleris Røntgen Lillestrøm

Dampsagveien 2, 2. etg. i Romerike Helsebygg
2000 Lillestrøm

Tlf. 22 43 43 43

Aleris Røntgen Gjøvik

Niels Ødegaardsgate 4 A
2815 Gjøvik

Tlf. 22 43 43 43

Aleris Røntgen Porsgrunn

C.E. Berg Hanssensgt. 26, 2. etg
3916 Porsgrunn

Tlf. 22 43 43 43

Aleris Røntgen Stavanger

Børehaugen 1, 1. etg.
4006 Stavanger

Tlf. 22 43 43 43

Aleris Røntgen Bergen

Kaigt 5 Bergen Storsenter, 5 etg.
5015 Bergen

Tlf. 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg.
Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf. Sykehus 73 87 20 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43En smertefri og risikofri undersøkelse hos oss kan gi svar på om du er i faresonen.

Back to top