Plastisk kirurgi i utlandet

I de senere årene har tilgangen til informasjon via internett gjort det lett å komme i kontakt med klinikker i utlandet som utfører kosmetisk kirurgi. Men er slike operasjoner å anbefale? Klinikkene i utlandet frister gjerne med lave priser og at inngrepene kan kombineres med et behagelig ferieopphold, gjerne i eksotiske strøk. De er ofte lokalisert i Asia, Mellom-Amerika eller Øst-Europa.

Hvorfor ikke la seg operere i utlandet?

Det kan være flere gode grunner til å vurdere om man ønsker å få utført kosmetisk kirurgi i utlandet. Nedenfor kan du lese om forhold du bør ha tenkt godt igjennom før du velger kosmetisk kirurgi i utlandet.

Vanskelig kommunikasjon - språklig og kulturelt

Grunnlaget for en god behandling dannes i kommunikasjonen mellom pasienten og kirurgen. Det er ofte svært mange individuelle hensyn som gjøres tilpasset hver enkelt pasient.

Både språket og kulturelle forskjeller kan i denne sammenhengen skape problemer i et fremmed land. Man vil ofte oppleve at det er vanskelig å finne ord og beskrivelser som gir en god og riktig framstilling av det man ønsker, og det er lett for at dette kan medføre misforståelser både for pasient og kirurg.

I en situasjon der man i tillegg skal igjennom en operasjon blir man ekstra sårbar. Det kan være begrenset hvilke kunnskaper personalet på klinikken har i språk, og dette kan gjøre at man føler seg ekstra utrygg.

Hvem er kirurgen/klinikken?

I Norge er miljøet og klinikkene som utfører kosmetiske operasjoner relativt lite. I tillegg til dette vil det være oppdaterte lister over hvem som er offentlig godkjente spesialister i plastikkirurgi.

I andre land kan situasjonen være mer uoversiktlig. Det er ofte svært mange klinikker som utfører kosmetiske operasjoner. Lovregler for hvem som kan utføre denne type inngrep kan være svært ulike fra land til land. Det er også vanskelig å få en oversikt over hvilke klinikker som er seriøse. Hvilken bakgrunn har kirurgen? Er kirurgen spesialist innen fagfeltet kosmetisk kirurgi?

Kontroll og oppfølging

Opereres du i et annet land er ikke alltid like lett å få en oversikt over hva prisen man betaler inkluderer, mht oppfølging etter operasjon. Hvilke muligheter har du til å søke kirurgen/klinikken om du føler behov for det? Hvem er ansvarlig for utgifter for kontroller og eventuelle re-operasjoner om det er nødvendig?

Mange har erfart at det kan være vanskelig å komme i kontakt med klinikken for en sluttkontroll, spesielt om man har behov for korreksjoner i tilknytning til operasjonen som er utført.

I forbindelse med en operasjon hos oss vektlegger vi i stor grad at du skal oppleve trygghet og omsorg også i tiden etter operasjonen du har gjennomgått. Dette innebærer at vi har 24 timers kirurgvakt første døgn, og at vi er i kontakt med deg dagen etter operasjon for å sjekke at du har det bra.

I tillegg til dette vil vi avtale så mange kontroller som det er behov for, etter forholdene. Dette er uten ekstra omkostninger for deg. Vanligvis også en avsluttende 6 mnd kontroll for å vurdere operasjonsresultatet, og eventuelle behov for korreksjoner knyttet til den behandlingen du har gjennomført.

Komplikasjoner og risikoaspekter

Det kan være ulik praksis ved klinikker i andre land hvordan slike situasjoner håndteres praktisk og økonomisk. Vil klinikken dekke kostnader ved for eksempel en re-operasjon knyttet til en komplikasjon?

Gjelder dette også komplikasjoner som skulle innbefatte behov for et sykehusopphold?

Hva dekker din reiseforsikring?

Et svært viktig aspekt ved en utenlandsoperasjon er at en reiseforsikring ikke vil dekke eventuelle ekstrakostnader ved behov for behandling på sykehus eller hjemtransport til Norge om du skulle ha behov for dette.

Annen bakterieflora og multiresistente bakterier

I utlandet er det ofte en helt annen bakterieflora enn det vi har i Norge. Dette medfører at du har en risiko for helt andre type infeksjoner enn her. Det er vanligere med multi-resistente bakterier som kan være svært vanskelig å behandle. Dette vil kunne påvirke behovet for medisinsk oppfølging og det endelige resultatet av operasjonen som er gjennomgått.

Flyreiser - økt risiko for blodpropp

Det er kjent at lengre flyreiser gir økt risiko for blodpropp. En større plastisk operasjon (lenger enn tre timers varighet, f.eks. omfattende fettsuging eller bukplastikk) i utlandet vil kunne medføre at denne risikoen øker betraktelig.

Risikoen er økt i ca. 4 uker etter en gjennomgått operasjon. Dette innebærer at det er forbundet med en viss risiko å gjennomgå en operasjon i et annet land, for deretter å være avhengig av en lengre flytur for å komme seg hjem etter avsluttet behandling.

Forhold ved operasjonen

Hos Aleris vektlegger vi å være internasjonalt oppdatert innen de kirurgiske behandlingene vi tilbyr. Vi vektlegger høy kvalitet på behandling, utstyr og produktene som benyttes i forbindelse med operasjoner.

Dette er forhold som er vanskelig å få en oversikt over ved mange utenlandske klinikker. Faglig oppdatering mht behandlingsmetoder er ikke lett å kontrollere. Produkter som benyttes (for eksempel brystproteser ved brystforstørrelse) kan også være av ulik kvalitet.