Etiske retningslinjer for plastikkirurgi i Aleris

Våre kirurger utfører ikke kirurgi i tilfeller der den samlede vurderingen tilsier at kirurgi ikke er til det beste for pasienten

Vi tilbyr ikke kosmetisk kirurgi til pasienter under 18 år

Alle våre plastikkirurger er godkjente spesialister i plastikkirurgi

All injeksjonsbehandling utføres av kvalifiserte sykepleiere

Våre kirurger og annet støttepersonell skal gjennomføre obligatorisk videreutdanning

Vi følger nasjonale regler og retningslinjer for markedsføring av plastikkirurgi

Våre behandlinger utføres så trygt som mulig

Vi informerer pasientene våre på en objektiv og respektfull måte om alternativer, mulige komplikasjoner og forventede resultater

Alle pasienter må skrive under et på et samtykkeskjema før operasjon

Vi har fokus på den enkelte pasient og tilstreber et best mulig resultat. Vi har gode rutiner for oppfølging