Full tillit

1008x560_jente_med_hund.jpg

Jeg var hele tiden sikker på at Aleris Sykehus Colosseum-Nobel var riktig for meg.

Jeg som pasient fikk god informasjon både i forkant og i etterkant av selve inngrepet.
Jeg ble godt opplyst om hva jeg kunne forvente meg. Restitusjonstiden min så langt bærer preg av god oppfølging med klare retningslinjer om hvordan jeg skulle forholde meg til operasjonen både i forkant og etterkant. Dermed har jeg ikke hatt store ubehag, smerter eller komplikasjoner.

Jeg er godt fornøyd med resultatet og at vi tok beslutningen sammen om hva som ville
passe min kropp og hva som kunne forventes. Da jeg ikke sitter med kunnskap selv på dette området, og var litt usikker på mine egne ønsker, er jeg glad for at jeg hadde noen som kunne vise meg ulike alternativer og gi en faglig uttalelse som kun gjaldt meg. Jeg var veldig klar på at jeg ønsket å se naturlig ut, og ikke useriøs med for store innlegg. Kirurgen var dyktig og jeg hadde full tillit til hans faglige beslutninger.

Klinikken er seriøs, hygienisk og ordentlig og jeg følte meg ivaretatt gjennom hele prosessen. På ingen tidspunkt i prosessen var jeg usikker på om Aleris Sykehus Colosseum-Nobel var riktig for meg.