Skip to Content

Spørsmål og svar om bukplastikk

Vi har i hovedsak tre trinn i bukplastikk behandlingen:

  1. Ren fettsuging: Egner seg best hvis det er isolerte fettdepoter uten stor overvekt eller mye overflødig hud. Er det mye overskuddshud, vil det være begrenset hvor mye huden kan trekke seg sammen. Alderen vil også være avgjørende da en yngre person har mer elastin/collagen i underhuden enn en som er eldre. Har du passert 60, hender det at en ren fettsuging gir et noe skuffende resultat.
  2. Liten bukplastikk: Hvis det er moderat overskuddshud i nedre del av magen, eventuelt et keisersnittarr hvor overskuddshuden velter seg over, kan en liten bukplastikk kanskje være det beste alternativ. Da fettsuger man hele magen først og fjerner deretter overskuddshud og fett under navlen. Navlen flyttes ikke. Arret kan ofte legges svært lavt, gjerne ved eller like innenfor det behårede området i pubes.
  3. Stor bukplastikk: Ved større hudoverskudd vil det ikke være tilstrekkelig med en liten bukplastikk. Da må man sette igjen navlen som en ”blomst på stilk” og trekke huden i den øvre del av abdomen ned som en gardin over navlen. Navlen tas deretter ut i ny åpning i huden som er strukket nedover. Ved en full bukplastikk løser man huden ut mer i øvre del av magen (spesielt i midtlinjen over navlen). Denne øvre huden strammes da opp på en bedre måte. Av og til er det nødvendig å lage et snitt oppover i midtlinjen for å få strammet opp huden tilstrekkelig (”fleur-de-lis”). Dette forsøker vi å unngå, da dette kan skape uhensiktsmessige arr ved bukplastikk i midtlinjen som kan være vanskelig å skjule.
Back to top