Behandling med platerikt plasma og stamcellebehandling av sår på ankelen

Da Berit (68) var 35 år brakk hun ankelen og måtte gjennom en operasjon som etterlot henne med flere skruer og plater i ankelen. To år senere ba hun om å få fjernet alt metallet, siden kroppen reagerte på det. – Jeg hadde voldsomme smerter i tiden før jeg møtte plastikkirurg Hilde Bugge på Aleris Frogner, forteller Berit. - Hilde gjorde en fantastisk jobb!

platerikt plasma og stamcellebheandling.jpg