Vårt fagteam innen slankeoperasjon

Aleris har svært erfarne kirurger og et stort tverrfaglig oppfølgingsteam. Mange av våre pasienter har mye kontakt med oss, både for støtte, råd og gode samtaler. Vi på Aleris Overvektsklinikk ønsker at du skal føle deg hjemme og ivaretatt.

Tett oppfølging på Aleris Overvektsklinikk

Aleris tilbyr et tett oppfølgingsprogram både før, under og etter din slankeoperasjonen. Les mer om vårt oppfølgingsprogram her. Erfarne kirurger og et grundig oppfølgingsprogram er viktig for et godt og varig resultat. Vårt tverrfaglige team sørger for å gi deg en trygg vei til gode resultater. Hos oss får du tilbud om tverrfaglig oppfølging i opptil 5 år etter fedmeoperasjon.

Ta kontakt:

Ta kontakt for en uforpliktende prat med ernæringsfysiolog eller overvektskirurg! Telefon 22 12 49 91 eller e-post overvektsklinikken@aleris.no

 

Vårt tverrfaglige team

Vårt tverrfaglige fagteam består av gastrokirurger, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere og fysioterapeuter. Du kan lese mer om kirurgene og det øvrige tverrfaglige oppfølgingsteamet under.

Dr. med. Hjörtur Gislason – fagansvarlig kirurg

Gastrokirurg

Hjörtur Gislason er spesialist i kirurgi fra 1991 og i gastrokirurgi fra 1996. Han har sin doktorgrad fra Universitetet i Bergen 1995. Han er i dag ledende overvektskirurg og medisinsk ansvarlig for alle slankeoperasjonene i Aleris i Skandinavia.

Gjennom sitt arbeid som kirurg på Haukeland sykehus i Bergen 1988 til 1999 og på Landspitalinn på Island 1999 til 2005 har Gislason vært aktivt med på å bygge opp kikkehullskirurgiteknikken. Han har drevet med overvektskirurgi siden 1993 og var blant de aller første i Europa som startet med å benytte kikkehullsteknikk på slankeoperasjoner (fra år 2000).

Gislason etablerte overvektskirurgien hos Aleris i Oslo høsten 2005, hvor det nå har blitt utført over 7000 slankeoperasjoner. Gislason regnes som en av Europas ledende gastrokirurger ved at han aktivt har utviklet metoden gastric bypass og har hittil utført over 6000 slike inngrep.

I tillegg har han bred erfaring fra andre typer slankeoperasjoner. Gislason holder jevnlig kurs for det medisinske miljøet innen fedmekirurgi, både internasjonalt og nasjonalt og har en rekke publikasjoner i internasjonale tidsskrifter.

”Å vise respekt og gi god behandling gjennom hele pasientforløpet er grunnleggende og svært viktig i mitt møte med pasientene.”

Dr. Bent Johnny Nergård

Gastrokirurg

Bent Johnny Nergård har utført rundt 4500 gastric bypassoperasjoner, og har bred erfaring med andre typer fedmeinngrep.

Nergård har arbeidet med kikkehullskirurgi siden 1993 og har vært en viktig bidragsyter til å innføre denne teknikken i brokk- , tykktarm- og nyrekirurgi.

I perioden fra 1997 til 2009 hadde Nergård ansvaret for laparoskopisk kirurgi ved Tønsberg sykehus. Fra 2008 har han operert hos Aleris Overvektsklinikk.

Dr. med. Ebrahim Aghajani

Gastrokirurg

Ebrahim Aghajani har utført over 3500 fedmeoperasjoner, og har arbeidet med kikkehullskirurgi siden 1993. Han har vært spesialist i generell kirurgi siden 2001, og i gastrokirurgi siden 2002. Han tok doktorgraden i 2005. Han har også mange års erfaring med kikkehullskirurgi innen brokk, galle, mage og tarm.

Aghajani har jobbet med fedmekirurgi ved Tønsberg sykehus siden 2006, og ble en del av kirurgteamet ved Aleris sykehus i 2009.

Dr. Carl Fredrik Schou

Gastrokirurg

Carl Fredrik Schou ble spesialist i generell kirurgi 1993 og grenspesialist i kirurgisk gastroenterologi i 1997.

Han har i dag utført over 1800 fedmekirurgisk inngrep, og utfører årlig ca. 350 slike inngrep. Resultater fra overvektskirurgien ved Aker Sykehus har vært publisert i både nasjonale og internasjonale tidsskrift.

I 1993-95 var Carl Fredrik Schou seksjonsoverlege ved Sentralsjukehuset i Hedmark, i tidsrommet 1995-97 overlege ved Gastrokirurgisk avd. Ullevål Sykehus og fra 1997 seksjonsoverlege for laparoskopi og miniinvasive teknikker ved Aker universitetsykehus.

Carl Fredrik Schou er en av pionerene innen utvikling av laparoskopisk kirurgi i Norge, og er fortsatt en av de ledende kirurger innen fagfeltet laparoskopisk gastrokirurgi. Siden 1997 har han hatt ansvar for undervisning og utvikling av nye laparoskopiske metoder ved Aker universitetssykehus. Spesielt innen operativ behandling av mage og tarmkreft.

Siden 2004 har Schou vært en del av et kirurgteam med ansvar for kirurgisk behandling av sykelig overvekt i Helseregion Sør-Øst. Carl Fredrik Schou brukes regelmessig som kursleder og gjesteoperatør både nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet laparoskopisk fedmekirurgi og mage-tarm-kirurgi.

Dr Schou har arbeidet ved Teres Colosseum fra 2013 og arbeider nå på Aleris Frogner.

Ingrid Oldertrøen

Leder for Aleris Overvektsklinikk

Ingrid har 5 års utdanning innen ernæring fra Universitetet i Oslo og er autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Hun har siden 2010 jobbet ved Overvektsklinikken. Hennes masteroppgave handlet om fedmekirurgi, og så spesielt på viktigheten av oppfølging etter slankeoperasjon og endringer i diabetesmarkører.

Jela Aleksic

Koordinator og sykepleier
Jela har over 25 års erfaring som sykepleier og arbeidet tidligere på sengeposten med overvektskirurgipasientene. Hun har mye kunnskap om hvordan pasientene reagerer fysisk og psykisk etter slankeoperasjonen.

Jela har individuelle konsultasjoner med pasientene, både før og etter operasjon, og deltar på mestringskursene. De fleste får sitt første møte med Jela når de kommer på poliklinikken for vurdering og avtaler tid for operasjon.

Julie Conradi

Ernæringsrådgiver

Julie har arbeidet ved Aleris Overvektsklinikk siden 2012 og du vil møte henne både før og etter din slankeoperasjon. Julie har en bachelor i ernæring fra Atlantis Medisinske Høyskole, og master i samfunnsernæring ved Høyskolen i Akershus. Hun er også utdannet personlig trener. Julie informerer om livsstilsendring på sengeposten, deltar på mestringskursene og har individuelle kontroller.

Katinka Stray

Klinisk ernæringsfysiolog

Katinka har siden januar 2014 arbeidet ved Overvektsklinikken og som del av forskningsprosjektene til fagansvarlig kirurg, Dr. med. Hjörtur Gislason. Hun har en 5 årig utdannelse fra Universitetet i Oslo, og er autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Før dette arbeidet hun på mestringskursene våre og på sengeposten, og har lang erfaring som foreleser fra Atlantis Medisinske høyskole. Katinka tar seg særlig av oppfølgingen av pasientene, også de som er operert for 10 år siden.

Venche Gjerde Andersen

Helsesekretær


Venche er utdannet hjelpepleier og helsesekretær. Hun har jobbet 38 år i helsesektoren, og siden 2010 ved Overvektsklinikken. Hun sitter i resepsjonen og trives med å ta imot pasienten ved disken og på telefonen. Venche sørger for at alle pasienter blir satt opp til mestringskurs.

Christine Nygaard

Sekretær

Christine har vært ansatt som sekretær siden 2015 på Aleris Overvektsklinikk. Hennes oppgaver er telefonbetjening, fakturering og sørger for at pasientene får brev og invitasjon til operasjoner og mestringskurs.