Ulike typer slankeoperasjon - hvilken passer meg?

hkørtur.jpg

Alvorlig overvekt kan gi helseproblemer og nedsatt livskvalitet. For noen er slankeoperasjon eneste vei til et slankere og sunnere liv.

Slankeoperasjon

Slankeoperasjon, fedmeoperasjon eller overvektsoperasjon er et samlebegrep for flere operasjoner som har som hensikt å redusere vekten. De to mest benyttende metodene heter gastric bypass og gastric sleeve.

Ved en gastric bypass kobler man av størsteparten av magesekken og deler av tynntarmen for blant annet å endre næringsopptaket. Metoden er velutprøvd og har svært gode langtidsresultater. Gjennomsnittlig går man ned 80 % av overvekten (BMI over 25). Ved en gastric sleeve fjerner man 85 % av magesekken, og pasientene går i snitt ned 70 % av sin overvekt.

Aleris tilbyr 3 ulike typer slankeoperasjon

Gastric bypass er et inngrep som gjør magesekken mindre og leder maten forbi den øvre delen av tynntarmen. Dette kalles gastric bypass og begrenser både opptak og inntak av mat. Metoden egner seg ofte best til de aller tyngste pasientene.

Ved gastric sleeve fjernes cirka 85 prosent av magesekken. Den resterende magesekken får form som et rør eller et erme, derav navnet «sleeve». En forminsket magesekk gjør at man blir fort mett og at metthetsfølelsen varer lenge.

Sleeve-bypass er en for form bypass-operasjon, hvor 80 % av magesekken fjernes og resterende 20 % blir formet som et rør eller et erme - tilsvarende som ved en gastric sleeve operasjon.

Alle metodene utføres med kikkhullskirurgi.

Kikkhullsteknikk ved slankeoperasjon

Ved kikkhullskirurgi lager man små snitt i magen og fører avanserte instrumenter inn i buken som kirurgene styrer utenfra.

Å unngå åpen kirurgi har mange fordeler for pasientene. 

Med kikkhullskirurgi slipper man mange av de gamle problemene under og etter operasjon, og en overvektsoperasjon som utføres med kikkhullskirurgi anses i dag som lite risikofylt. Vi på Aleris er også stolte over at vår lange erfaring har medført at vi har redusert risikoen ytterligere.

Fordeler med kikkhullsteknikk ved slankeoperasjon

  • Operasjonstiden er redusert til 45 minutter og pasientene slipper å ligge i narkose unødvendig lenge.
  • Man lager 5 små snitt på magen, og pasienten slipper store sår. Dette gjør at infeksjonsfaren er minimal. Ikke minst er smertene en brøkdel av hva de var da man gjorde åpen kirurgi. Pasientene er oppe og går en time etter operasjon, de kan dusje dagen etter operasjon og vil få minimalt med arr. Jeg anbefaler at pasientene er forsiktig med å sole arrene det første året. For mange er de nesten usynlige etterpå hvis man følger våre råd.
  • Normal fysisk aktivitet etter par timer etter operasjon. Pasientene har ingen treningsrestriksjoner annet enn å unngå slag og spark mot magen den første måneden. De første to ukene skal man heller ikke løfte tyngre enn 10 kg for å unngå brokk i operasjonssårene (Dette er et stort problem med åpen kirurgi). Ut over dette kan pasientene trene som de ønsker etter smerteterskelen.
  • Det reiser hjem dagen etter og kan fungere normalt som før operasjon. Mange begynner på jobb etter 1-2 uker og ellers kan delta i sitt så si normale sosiale liv.

Slankeoperasjon i kombinasjon med livsstilsendring gir varige resultater for mennesker som er alvorlig overvektige og som har fått helseproblemer som følge av overvekten. Slankeoperasjon er i dag den eneste dokumenterte behandlingen som gir varig vektreduksjon dersom man lider av sykelig fedme.

Bestill gratis og uforpliktende rådgivning om slankeoperasjon

 

Slankeoperajon ved Aleris Overvektsklinikk

Aleris Overvektsklinikk i Oslo er Norges ledende private klinikk innen kirurgisk behandling av overvekt. Nesten 8000 personer har siden høsten 2005 blitt overvektsoperert hos oss. Vi utfører flest slankeoperasjoner i Norge, og har Norges største tverrfaglige oppfølgingsteam for slankeoperasjoner. Kontakt oss her 

For et varig resultat og fordi ingen personer er like tilbyr vi ulike behandlingsmetoder og oppfølgingsprogram. Dette sikrer deg den beste metoden og et varig resultat.

For å vurderes for fedmeoperasjon hos oss må du ha en BMI over 30. Vi har ingen øvre alders- eller BMI grense. Vårt fagteam består av ledende og svært erfarne kirurger, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sykepleiere og annet støttepersonell. Som ledd i vårt kvalitetssikringsarbeid og vår kompetansebygging, drives det også klinisk forskning ved vår klinikk. Finn din BMI med vår BMI-kalkulator

Priser og oppfølgingspakker

Våre operasjoner koster fra kr 98 000,-. Oppfølging er alltid inkludert hos Aleris. En viktig grunn til at våre pasienter opplever gode resultater og varig vektreduksjon er på grunn av vårt oppfølgings- og mestringsprogram.

Aleris Overvektsklinikk har et stort tverrfaglig team som kun jobber med oppfølging av personer som har utført overvektskirurgi. For oss er det viktig at pasienten føler seg trygg både før, under og etter operasjonen. Les mer om vårt oppfølgingsprogram her

Fedme – et alvorlig helseproblem

Fedme er et raskt voksende helseproblem som fører til betydelig helserisiko og kortere levetid. Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert sykelig overvekt som BMI over 35 med tilleggslidelser, eller BMI over 40 uavhengig av tilleggslidelser.

Fedme (BMI over 30) øker risiko for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Videre øker fedme risiko for diabetes type 2, visse kreftformer, muskel- og skjelettlidelser, redusert fertilitet, søvnapne, psykiske lidelser m.m.

Alvorlig fedme dreier seg ikke om latskap og “svak karakter”, men er en sykdom med underliggende genetisk, biologisk og psykologiske forandringer. Mennesker med alvorlig overvekt lykkes gjerne gjentatte ganger å gå ned i vekt, men problemet er at det på lang sikt er svært vanskelig å holde den nye vekten. Kroppen “husker” den høyeste stabile vekten og prøver å unngå en lavere vekt. Dette er hovedgrunnen til at nesten alle mislykkes med slanking. Les mer her

Fordeler med slankeoperasjon

  • Magesekken forminskes – det vil si at en slankeoperert blir mett på mindre mat enn før.
  • Nerve- og hormonkontrollsystemet manipuleres, slik at man får mindre grad av sult og sug etter operasjon.
  • Noen av metodene gjør at man blir uvel hvis man får i seg for mye fet mat og sukker, derfor anbefales et lavt sukkerinntak og moderat inntak av fett.

Mulige komplikasjoner ved slankeoperasjon

All kirurgi innebærer en komplikasjonsrisiko. Ved Aleris har vi utviklet metoder som gir kort operasjonstid, kort narkosetid og hurtig mobilisering. Alt dette fører til mindre kirurgisk stressrespons som gir færre komplikasjoner. De alvorligste komplikasjonene er lekkasje (0,75 %), blødning (0,21 %) og tarmslyng (0,1 %). De fleste kortidskomplikasjoner blir raskt oppdaget og behandlet. Vi har stort fagteam som gir tett oppfølging, samt åpen tilgang til kirurg og sykehus for å ta vare på sikkerheten.

Før slankeoperasjon

Før operasjon møter du kirurg, anestesilege, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier til samtale og undersøkelse. Det blir foretatt en klinisk undersøkelse, medikamentbruk blir registrert og nødvendige blodprøver blir tatt.

Vi anbefaler at du starter livsstilsendringen allerede før operasjon med fokus på kosthold og økt aktivitet. Ved BMI 40-50 anbefales et vekttap på ca 5%. Ved BMI >50 får du individuell oppfølging og må gå minst 3 uker på en lavkaloridiett som inneholder grønnsaker, frukt, knekkebrød med magert pålegg, kjøtt og fisk/sjømat med lite fett. Det anbefales et vekttap på ca 5-10%. En slik vektnedgang i forkant er med på å minimere komplikasjonsrisiko under operasjonen.

Vektøkning etter slankeoperasjon

Over 80% av pasientene som blir operert hos Aleris Overvektsklinikk har et godt langtidsresultat.

Et variert og regelmessig kosthold og regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for å oppnå et varig resultat. Derfor anbefaler vi at man bruker det første året etter operasjonen til å etablere gode rutiner.

Vårt fagteam er alltid tilgjengelig for veiledning. Vi vet at god oppfølging etter operasjon er viktig for et godt resultat. Les mer om kosthold etter slankeoperasjon her

Ventetid før slankeoperasjon

Hos oss er det kort ventetid fra utredning til operasjon, og vi har noen av Nordens fremste fedmekirurger på vårt team.