Slankeoperasjon som verktøy i kampen mot diabetes type 2

Hovedårsaken til diabetes type 2 er overvekt. Diabetesforbundet har uttalt at dersom man fjerner overvekt (BMI over 25) i samfunnet vil man redusere antall nye tilfeller av diabetes type 2 med mellom 50 og 80 %. Man vil også spare samfunnet for store kostnader knyttet til behandling av senskader og medisinbruk.

Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom og en medvirkende årsak til utvikling av hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, blindhet, sår på føttene og amputasjoner. Utviklingen er ofte langsom med diffuse symptomer som ikke alltid er like enkle å oppdage.

Diabetesforbundet regner med at det kanskje finnes like mange med kjent diabetes som det finnes udiagnostiserte tilfeller av sykdommen. Folkehelseinstituttet anslår at 200 000 (4 % av befolkningen) nordmenn har kjent diabetes i 2014. Dette inkluderer både diabetes type 1 og 2. Og dette er kun de som er diagnostisert.

I dag brukes slankeoperasjon gjerne som en siste utvei. Man skal selvsagt prøve mer konservative metoder først, men retningslinjer fra den internasjonale diabetesforeningen sier at slankeoperasjon bør vurderes tidligere i forløpet for sykelig overvektige pasienter med diabetes type 2, slik at man kan bremse sykdomsutviklingen før den gir alvorlige følger for pasienten. Det gjøres selvsagt alltid individuelle vurderinger før noen aksepteres for slankeoperasjon. Andre behandlingsalternativer skal være forsøkt først uten resultat.

 

Effekten kommer raskt etter en slankeoperasjon

Mange som har diabetes type 2 blir kvitt sine symptomer kort tid, faktisk få dager, etter en slankeoperasjon. Det betyr at det skjer hormonelle endringer før vekttapet slår til for fullt. For sykelig overvektige personer med diabetes type 2 er slankeoperasjon mer effektivt enn tradisjonell behandling med medikamenter. En studie fra Australia sammenliknet en gruppe som gjennomførte slankeoperasjon med en gruppe som fikk tradisjonell behandling for sin diabetes (kostråd, fysisk aktivitet og medikamenter). 60 diabetikere deltok i undersøkelsen. Alle var overvektige med en BMI mellom 30 og 40. Studien viste at 73 prosent av deltakerne som gjennomgikk slankeoperasjon ble «kurert» for diabetes type 2. Det vil si at alle symptomer forsvant. I gruppen som fikk tradisjonell vektreduserende behandling forsvant symptomene hos 13 %. I tillegg så studien at de som slankeopereres hadde et gjennomsnittlig vekttap på 20,7 % av utgangsvekten, mot 1,7 % i den tradisjonelle gruppen.

 

Hvorfor blir man kvitt symptomene?

Ved en gastric bypass operasjon reduseres magesekken og en del av tynntarmen sjaltes ut. Det betyr at maten pasienten spiser ikke får mulighet til å bli tatt opp i hele tynntarmen. Pasientene blir også mette av mindre mengde mat siden magesekken er på størrelse med en tommel. Ved en gastric sleeve reduseres magesekken med 90 %. Det er flere årsaker til at diabetes forsvinner etter en fedmeoperasjon. En av årsakene er at pasientene spiser mindre og dette påvirker hormonene i tarmen vår slik at insulinproduksjonen til måltidene stimuleres i mindre grad, og blodsukkeret reduseres.

 

Når bør man gjøre tiltak?

Jo lengre tid med diabetes – jo vanskeligere er det å behandle. Flere nyere studier viser at man bør agere tidligere med behandling for forebyggende effekt. Våre tall viser at ca. 25 % av våre pasienter har diabetes type 2 før operasjon, 63 % har høyt blodtrykk og 50 % har lipidforstyrrelser. 50 % reduserer sin medisinbruk etter slankeoperasjon. Hjörtur Gislason har flere ganger påpekt at helsegevinsten pasientene får ved ikke å belaste kroppen med diabetes type 2 er enorm. Har man hatt diabetes lenge, kan det være vanskelig å reversere sykdommen og det er derfor viktig å gjøre tiltakene før sykdommer gjør for mye skade på kroppen.