Hvorfor er SASI den mest populære metoden innen slankeoperasjoner i dag?

SASI (sleeve bypass) er en relativt ny operasjonsmetode, som så langt har gitt svært gode resultater hos pasientene våre. Aleris er det eneste sykehuset i Norge som har utført denne operasjonen i over 4 år. Vi kan derfor nå begynne å snakke om langtidsresultater. Våre pasienter melder om svært få bivirkninger eller komplikasjoner. De har også klart å holde vekten nede, og melder om en god bedring av livskvalitet.

SASI slankeoperasjon Aleris.jpg