Slankeoperasjon som verktøy i kampen mot diabetes type 2

Hovedårsaken til diabetes type 2 er overvekt. Diabetesforbundet har uttalt at dersom man fjerner overvekt (BMI over 25) i samfunnet vil man redusere antall nye tilfeller av diabetes type 2 med mellom 50 og 80 %. Man vil også spare samfunnet for store kostnader knyttet til behandling av senskader og medisinbruk.

toppbildet_endringer.jpg