Slankeoperasjon trumfet uførhet: På tide å lære mer om overvekt

Overvekt er et økende helseproblem, og fordommer og uvitenhet råder. Noen får beskjed om å skjerpe seg, andre uføretrygdes på grunn av sin overvekt og sykdommene som følger med. I sommer fortalte VG historien om Anita, som takket nei til tilbudet om uføretrygd – og som slanket seg 70 kilo etter slankeoperasjon hos Aleris Overvektsklinikk. Ifølge VG er hun frisk og har fått to barn, utdannet seg til sykepleier og er i dag i full jobb.

overvekt-kvinne_1200.jpg