Hvorfor kan det være vanskelig for sykelig overvektige å gå ned i vekt?

Overvekt er et stadig økende helseproblem. Ifølge Folkehelserapporten fra 2017 har cirka 1 av 4 middelaldrende menn og 1 av 5 kvinner en kroppsmasseindeks på 30 kg/m2 eller over. Normal BMI er mellom 18-25. Selv om det er mange som sliter med sykelig overvekt, opplever mange å bli møtt med fordommer og uvitenhet. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor personer med sykelig overvekt som regel ikke oppnår varig vektnedgang gjennom å «bare trene litt mer og spise litt mindre».

overvekt-kvinne_1200.jpg