Fedmekirurgi gir økt helsegevinst

oppfolging_overvekt_1008.jpg

Flere av våre gastrokirurger og anestesileger ser i denne artikkelen på pasientsikkerheten og komplikasjonsrisiko etter gastric bypassoperasjon allerede i 2007.

På dette tidspunktet var det få sykehus i Norge som tilbød slankeoperasjoner av frykt for komplikasjoner både under og etter inngrepet. Tallmaterialet ble samlet inn i løpet av det første året etter at vi startet opp med fedmekirurgi fra 2005 – 2006. Studien tar for seg risiko for komplikasjon og operasjonstid når man gjennomfører en gastric bypassoperasjon. Med tiden har både komplikasjonsrate og operasjonstid blitt kraftig redusert hvilket gjør fedmekirurgi til en sikrere metode og eneste dokumenterte behandlingen som gir langvarig effekt når man sliter med sykelig overvekt.
Norsk sammendrag: “Laparoskopisk gastric bypass ved ekstrem overvekt ved et privatsykehus”

 

Bakgrunn

Laparoskopisk gastric bypass fører til signifikant vektreduksjon og redusert sykelighet hos pasienter med alvorlig fedme. Aleris sykehus starter med fedmekirurgi høsten 2005. Vi presenterer metode og tidlige resultater fra denne aktiviteten.


Materiale og metode

De første 121 pasienter (103 kvinner), alder 18 – 68 år (gjennomsnitt 40 år) med gjennomsnittsvekt 134 kg (spredning 91 – 211 kg) og kroppsmasseindeks (BMI) 44 kg/m2(spredning 35 – 64 kg/m2) ble inkludert. Indikasjon for inngrepet var i henhold til tverregional arbeidsgruppe i Norge: BMI > 40 kg/m2 eller BMI 35 – 39,9 kg/m2 med fedmerelatert følgesykdom samt fedme av varighet over fem år og utilstrekkelig effekt av konservativ behandling. Alvorlige komplikasjoner ble definert som intestinallekkasje eller anastomoselekkasje eller behandlingskrevende blødning.


Resultater

Ingen mortalitet eller alvorlige komplikasjoner ble observert de første 30 dager etter operasjonen. En pasient ble vellykket operert for perforert ulcus distalt for gastrojejunal-anastomosen tre måneder postoperativt. Gjennomsnittlig operasjonstid var 62 minutter (spredning 45 – 124 minutter) for pasienter som gjennomgikk isolert gastric bypass, gjennomsnittlig liggetid var 2,9 dager (spredning 2 – 6 dager).
Konklusjon


Våre resultater viser at fedmekirurgi kan utføres vellykket, med lav perioperativ komplikasjonsrate. Bruk av erfarne kirurger og god planlegging av virksomheten ved Aleris sykehuset bidrar muligens til våre gode resultater.


Forfattere:
“Gislason HG, Ræder J, Bergland A, Leifsson BG, Ebbesen J, Vikebø AB, Næss L, Tjomsland O.