Ny norsk studie: Fedmekirurgi er den mest effektive behandlingen av sykelig overvekt

Fedmekirurgi er den mest effektive behandlingen av sykelig overvekt, konkluderer en norsk studie der forskerne ved Sykehuset i Vestfold i ti år har fulgt nær 2000 pasienter.

Halvparten er slankeopererte og de øvrige overvektige fikk kostholds- og treningsråd. Vekttapet hos dem som ble operert var tre til fire ganger så høyt som hos overvektige som slanket seg på vanlig måte.


– Dette er en viktig studie. Funnene bekrefter det vi har sett hos våre pasienter og i vår egen forskning, kommenterer Hjörtur Gislason, som er overvektskirurg og medisinsk ansvarlig ved Aleris Overvektsklinikk, som til sammen har gjennomført over 6000 slankeoperasjoner.

Resultatene i denne nye studien viser også at fedmekirurgi var svært god behandling av både diabetes og høyt blodtrykk. Over halvparten av pasientene som hadde diabetes før operasjon trengte ikke diabetesmedisin etterpå, og 1 av 3 pasienter kunne slutte med blodtrykksmedisin.


– Vi har sett at de fleste pasientene får bedre livskvalitet etter operasjon – og at medisinbruken reduseres, forteller dr. Gislason. – Pasienter med alvorlig overvekt lider av mange fedmerelaterte følgesykdommer, som diabetes type 2, høyt blodtrykk, forstyrret blodfett, depresjon, angst, søvnapné og slitasje i leddene.– En annen norsk studie, presentert i 2017, viser at overvektskirurgi bidrar til kraftig forbedring av livskvaliteten hos de fleste pasientene, og at denne forbedringen vedvarer, sier Gislason. – Det forbedrer psykisk og fysisk helse. Dette samsvarer med vår erfaring her på Aleris, hvor vi ser at de aller fleste av våre pasienter blir normalvektige, friskere og får et bedre liv etter overvektskirurgi, sier Gislason.


Derfor er dr Gislason overrasket over studien fra Sykehuset i Vestfold finner økt risiko for tablettbehandlet depresjon. –Dette er ikke i samsvar med andre lignende studier. De fleste studiene viser at over 90 % av fedmeopererte beskriver klart forbedret livskvalitet etter operasjon.


Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA(Journal of the American Medical Association). Det er Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) ved Sykehuset i Vestfold (SiV) som står bak den. Dette er den største studien som har sammenliknet effekten av fedmekirurgi med medisinsk spesialistbehandling. Ifølge studien blant pasientene i Vestfold fikk flere pasienter behov for sterke smertestillende medikamenter etter slankeoperasjonen, og én av fire måtte oppsøke spesialist for magesmerter. -Det stemmer heller ikke overens med erfaringene ved Aleris, forteller den erfarne overvektskirurgen. –Men det understreker behovet for langvarig oppfølging av pasientene etter en slik operasjon. D. Gislason står bak en forbedret metode som begrense slike komplikasjoner. Metoden er nå i bruk i hele Europa.


– Oppfølging er viktig etter operasjonen, både for å hjelpe pasienten å jobbe med den nye livstilen, følge med på blodprøver og forhindre at det oppstår bivirkninger, sier dr Gislason.
På Aleris utføres slankeoperasjoner alltid med to erfarne gastrokirurger tilstede, sammen med et meget kompetent operasjonsteam. Erfaring og kompetanse er det viktigste for resultatet, og for at risiko for komplikasjoner skal være så lav som mulig. – Sammenlignet med andre sykehus har Aleris svært lav forekomst av komplikasjoner. Dersom det likevel skulle oppstå, håndterer Aleris alle disse kostnadsfritt — uansett hvor lenge det er siden pasienten ble operert, forklarer dr Gislason.