Skip to Content

Forskning

Våre erfaringer etter snart 20 år med slankeoperasjoner

Det er snart 20 år siden vi begynte å operere pasienter for sykelig overvekt på Aleris sykehus i Oslo. Siden 2005 har vi slankeoperert nærmere 10 000 pasienter og ervervet oss mye erfaring med denne pasientgruppen.

Det har vært og er viktig for oss at pasientene føler seg ivaretatt og trygge når de kommer til oss. Derfor har vi brukt mye tid på forskning, og vi ønsker å dele våre erfaringer med de som ønsker å lese. 

Fire, smilende leger som arbeider på  avdelingen: Vekt og ernæring.

Hvilke endringer opplever pasienter etter slankeoperasjon?

Her er en tabell som viser andel pasienter som opplever bedring etter slankeoperasjon.

Les mer

Varig vekttap med slankeoperasjon

Ny forskning viser at fedmekirurgi med teknikken som kalles gastric bypass gir langvarig vekttap.

Les mer

Riktig og bedre behandling av fedme

Får personer med metabolsk syndrom god og riktig behandling, og har den effekt?

Les mer

Fedmekirurgi gir økt helsegevinst

Flere av våre gastrokirurger og anestesileger ser i denne artikkelen på pasientsikkerheten og komplikasjonsrisiko etter gastric bypassoperasjon allerede i 2007.

Les mer

Norsk forskning viser at fedmekirurgi kan gi bedre liv

Den første norske langtidsstudien på livskvalitet etter fedmekirurgi er nettopp ferdig — og resultatene viser at pasientene får et bedre liv etter operasjon.

Les mer

Fedmekirurgi er den mest effektive behandlingen av sykelig overvekt

Fedmekirurgi er den mest effektive behandlingen av sykelig overvekt, konkluderer en norsk studie der forskerne ved Sykehuset i Vestfold i ti år har fulgt nær 2000 pasienter.

Les mer

Sammenligning av GBP-resultat basert på tarmlengde

Hva skjer med vekttap, ko-morbiditet og metabolske parametre når man har forskjellig lengde på frakoblet tarm etter en gastric bypassoperasjon?

Les mer
Back to top