Hva er en trenddiett?

En trenddiett kan beskrives som en diett som er populær i en viss periode. Altså noe som er på moten, som er nytt eller eventuelt tatt opp igjen etter at den har vært «glemt» en stund. Det finnes en del fellestrekk for slike dietter i tillegg til det at de er trendy i et kortere tidsrom. Trenddiettene vil ofte love enten vektnedgang eller bedret helse, og dette på kort tid. De fremstilles som bedre enn  andre typer dietter eller kosthold. De slås gjerne stort opp i media, og et fellestrekk er at det ofte er enkeltpersoner og særlig kjendiser som forteller hvordan de har lykkes nettopp med denne dietten. Dette gjerne uten videre støtte fra fagfolk, og lite eller ingen vitenskapelig dokumentasjon.

trenddietter-ernaring-1200x500.jpg