BMI-kalkulator

En BMI-kalkulator er et verktøy som raskt gir svar på hvor høy BMI du har. Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindeks (KMI) som det heter på norsk, er en formel som viser forholdene mellom vekt og høyde. Her kan du regne ut din BMI med BMI-kalkulatoren og finne ut om slankeoperasjon er noe for deg

REGN UT DIN BMI MED BMI-KALKULATOR

– og finn ut om slankeoperasjon er noe for deg

 

cm
kg

Din BMI er:

Undervekt (0 - 18,5)

Din BMI indikerer at du er undervektig. En sunn kroppsvekt er viktig for god helse, mange er ikke klar over at undervekt er uheldig. For enkelte kan det være vanskelig å legge på seg. Vi anbefaler at du tar kontakt med en av våre dyktige ernæringsrådgivere for kostholdsveiledning.

Normalvekt (18,5 - 25)

Din BMI indikerer at du er normalvektig. Fedmekirurgi er ikke aktuelt for deg. Vektnedgang er heller ikke anbefalt, men et sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet er gunstig for å opprettholde god helse.

Overvekt (25 - 30)

Din BMI indikerer at du har en overvekt. Din helserisiko kan være forhøyet, men dette er svært individuelt. BMI kan være misvisende dersom du har høy muskelmasse. For å vurdere din helserisiko er det smart å benytte flere mål. Hvis du er kvinne og din livvidde er større enn 88cm, eller hvis du er mann og din livvidde er over 100cm så har du forhøyet risiko for livsstilssykdommer som diabetes II, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom. Det er viktig at du ikke øker din vekt ytterligere, men eventuelt prøver å redusere den noe. Hvis din BMI er høyere enn 27 er risikoen for fedmerelaterte helseplager høyere. Det dokumenteres i nyere undersøkelser at kvinner med BMI 27,3 og menn med BMI 27,8 har økt forekomst av høyt blodtrykk, diabetes og hjertesykdommer.

Fedme (30 - 35)

Din BMI indikerer at du har en helseskadelig overvekt. Dersom du over tid har en BMI over 30 har du økt risiko for å få sykdommer som diabetes II, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, søvnrelaterte lidelser, og belastningslidelser. Livvidde over 88cm for kvinner og over 100 cm for menn øker også risikoen ytterligere. Dersom vekten din er etablert på dette nivået, du har forsøkt flere ganger å redusere vekten din, og du har følgelidelser kan slankeoperasjon være noe for deg. Aleris kan tilby behandling i form av gastric sleeve operasjon.

Alvorlig fedme (35 - 40)

Din BMI indikerer at du har en alvorlig fedme. Dersom du over tid har en BMI 35- 39,9 har du betydelig økt risiko for å få sykdommer som diabetes II, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, søvnrelaterte lidelser, ufrivillig barnløshet og belastningslidelser. Overvektskirurgi kan være aktuelt for deg. Aleris tilbyr behandling i form av gastric bypass, gastric sleeve og sleeve bypass (SASI) operasjon. Kontakt oss i dag for uforpliktende og gratis rådgivning om slankeoperasjon.

Svært alvorlig fedme (40 - -1)

Din BMI indikerer at du har en svært alvorlig fedme. Det er stor fare for at du er, eller kommer til å bli syk på grunn av din fedme. Du har betydelig økt risiko for diabetes II, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag, søvnrelaterte lidelser, ufrivillig barnløshet og belastningslidelser. Det er også mange som har psykiske problemer knyttet til sin overvekt. Aleris kan tilby behandling i form av gastric bypass, sleeve bypass (SASI) eller gastric sleeve. Operasjon er et hjelpemiddel til å endre livsstil og få en varig, normal vekt. Kontakt oss i dag for uforpliktende og gratis rådgivning om slankeoperasjon.

 

BMI er en av flere målemetoder for å gi en indikasjon på om et menneske er undervektige, normalvektige, overvektige, eller sykelig overvektig. Vår BMI-kalkulator kan gi deg indikasjoner på om du er undervektig, normalvektig eller overvektig.

På bakgrunn av ditt resultat vil vi komme med en anbefaling om slankeoperasjon kan være noe for deg. Har du spørsmål om overvektskirurgi kan du enkelt ta kontakt ved å fylle ut skjemaet på siden.

BMI

BMI er et av flere verktøy som kan brukes i vurderingen av hvem som kan kvalifiserers til slankeoperasjon. I tillegg til BMI er blant annet livvidde og overvektsrelatert sykdommer som diabetes 2, høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier viktige faktorer som spiller inn i forhold til anbefalinger rundt slankeoperasjon.

HVA KAN BMI OG LIVVIDDE FORTELLE OSS?

BMI er et mål på helse som er enkelt å regne ut og derfor mye brukt. Du finner en BMI-kalkulator her. BMI skiller mellom undervekt (BMI <18,5), normalvekt (BMI 18,5-24,9), overvekt BMI 25-29,9) og fedme (BMI>30, inndeles i grad 1,2 og 3). Det er vist at høy BMI samsvarer med høy fettprosent hos de fleste enkeltpersoner, og BMI er vist å være et godt mål på grupper av personer.

Høy BMI uten høy fettprosent

Noen mennesker kan ha en høy BMI uten at de har høy fettprosent. Dette gjelder særlig idrettsutøvere i styrkeidretter, som kan ha en stor fettfri masse som gir høy vekt, men samtidig normal fettprosent. De fleste mosjonister vil ikke falle inn under denne kategorien, og for de aller fleste, enten du trener mye eller lite, vil en BMI over 30 indikere økt sykdomsrisiko.

BMI, fett og livvidde

BMI forteller ingenting om hvor på kroppen fettet er plassert. Det er helsemessig mindre gunstig med mye fett rundt magen, mens fettet på hofter og lår ikke er like farlig. Det å måle livvidde gir derfor viktig helseinformasjon i tillegg til BMI.

En livvidde på over 80 cm for kvinner og 94 cm for menn gir økt risiko for overvektsrelatert sykdom, mens livvidde over henholdsvis 88 cm og 102 cm gir betydelig økt risiko.

BMI brukes i vurderingen av hvem som kvalifiserer til slankeoperasjon. I tillegg til BMI er det viktig at andre faktorer også tas med i vurderingen, slikt som livvidde og overvektsrelatert sykdom som diabetes 2, høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier.

Sammenligne BMI etter slankeoperasjon

Etter slankeoperasjon bruker vi BMI 25 (normalvekt) til å beregne vekttapet. På denne måten kan vi sammenligne en som veide 200 kg før operasjon med en som veide 95 kg. Vi regner ut hvilken vekt du ville ligget på dersom du var normalvektig (BMI 25). Deretter regner vi ut prosentvis vekttap av kiloene over BMI 25.

Sunn kropp uten normalvekt

Mange har en sunn kropp selv om de ikke kommer helt ned i normalvekt, og det er derfor ingen målsetning for alle å gå ned 100 % av sin overvekt. Vi måler livvidde på kontrollene etter slankeoperasjon for å beregne hvordan fettet er plassert. Dersom livvidden er innenfor anbefalte verdier og du er aktiv og har et sunt kosthold, vil en BMI mellom 25 og 29,9 også være forenlig med god helse.

BMI utregning

BMI er et uttrykk for vekt sammenstilt med høyde, og regnes ut med en BMI-formel. BMI-formelen består av vekten i kg med kvadratet av høyden.

BMI-formel: BMI = Vekt(kg) (Høyde (m) x høyde (m))

Hvordan regne ut kroppsmasseindeks (BMI)?

For å regne ut din BMI trenger du:

– BMI-formel

– Din høyde

– Din vekt (kg)

Formelen regner ut et tall som viser balansen mellom høyde og vekt i kroppen din.

BMI-SKALA

BMI-skalaen er delt opp i en skala på syv kategorier.

Den første kategorien i BMI-skalaen er “Undervekt” og innebærer at man har en BMI under 18,5. Den andre kategorien i skalaen er “Normalvekt”. Det vil si at man har en BMI mellom 18,5-24,9. Videre, er den tredje kategorien i skalaen “Overvekt”. Da har man en BMI mellom 25-29,9. Den fjerde kategorien i skalaen er “Fedme”. Denne kategorien inndeles videre i grad 1, 2 og 3, og mennesker i denne kategorien har en BMI over 30.

Det er vist at høy BMI samsvarer med høy fettprosent hos de fleste enkeltpersoner, og BMI er vist å være et godt mål på grupper av personer. Som nevnt så kan noen mennesker ha en høy BMI uten at de har høy fettprosent. Dette gjelder stort sett utøvere innen styrkeidretter.

Spørsmål om slankeoperasjon

Har du andre spørsmål om slankeoperasjonen kan du ta kontakt med oss på Overvektsklinikken. Aleris Overvektsklinikk har siden høsten 2005 til 2017 gjennomført ca. 7000 slankeoperasjoner. Vi har dermed utført flest slankeoperasjoner i Norge og har det største og beste tverrfaglige teamet.  Les mer om våre erfaringer her. Du kan også lese om noen av våre pasienters erfaringer med slankeoperasjon her.