Skip to Content

Legetime der du er

96 % anbefaler oss!

Start legetime på chat, kun 350,-

Digital legetime

Når kan jeg benytte legetime på nett?

Aleris Online har åpent alle dager fra 8-21, også helger og helligdager. Du kan ta kontakt på chat også utenom åpningstiden. Da vil vi svare deg så fort som mulig når tjenesten har åpnet. Du skal ikke bruke tjenesten dersom tilstanden er akutt. Er tilstanden kritisk må du oppsøke legevakt eller ringe 113. 

Trenger jeg å bestille time?

Legetime på chat krever ikke timebestilling. Her er det Drop-in, og vi vil svare ut alle saker så raskt som mulig. Ønsker du en videokonsultasjon bestiller du time i vår webbooking

Hva koster digital legetime?

Legetime på chat koster 350,- 

Legetime på video koster 690,- 

Hvordan betaler man for en digital konsultasjon?

Tar du kontakt i chatten får du legge inn kortinformasjon når du registrerer dine personopplysninger i tjenesten. Dette gjør du før du sender inn din henvendelse. Vi reserverer beløpet (kr 350,-), og trekker dette fra kortet ditt når du har fått svar og avsluttet din legetime.

Har du legetime på video vil vi sende deg en SMS med link til betaling etter timen. Du kan betale med Vipps eller kort. 

Hvordan kan legen gi en nøyaktig diagnose uten å fysisk se meg?

Vi vil stille deg detaljerte spørsmål for å kunne stille en diagnose. Chatter du med legen kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig å sende bilder for å gjøre diagnostiseringen enklere. I enkelte tilfeller vil legen konkludere med at det er behov for å ta prøver eller gjøre en fysisk undersøkelse for å kunne gi en endelig diagnose, eller behandling. Hvis legen mener at du trenger å komme til en fysisk undersøkelse, kan vi hjelpe deg med timebestilling ved et av våre sykehus eller medisinske sentre.

Kan jeg lukke nettleservinduet mens jeg venter på svar?

Det kan du. Du vil få et varsel på SMS når svaret ditt er klart.

Kan jeg bruke frikort?

Nei. Dette er et privat tilbud, så du kan ikke benytte frikort.

Kan jeg få sykemelding via digital legetime?

Nei, vi skriver ikke ut sykemelding uten fysisk oppmøte. 

Kan jeg få legeerklæring ved fravær fra skole?

Ved nylig oppstått sykdom som ikke er alvorlig/kronisk kan våre leger utstede legeerklæring for fravær fra skolen. Vi skriver ikke fraværsattest ved skoleprøver eller eksamen. Les mer om fraværsattest her

Dekker min helseforsikring digital legetime?

Som hovedregel må denne timen betales privat. Skal en utredning eller behandling dekkes av helseforsikringen må dette på forhånd være avtalt med forsikringsselskapet. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap ved spørsmål om hva som dekkes av din helseforsikring.

Hva slags resepter kan fornyes uten en fysisk konsultasjon?

Hvis legen vurderer at du har et behov for reseptbelagt medisin vil du få en resept på bakgrunn av konsultasjonen. Vi skriver ikke ut A- eller B-preparater ved en digital konsultasjon. Dette er narkotiske stoffer eller vanedannande medisiner som kun kan skrives ut etter en fysisk konsultasjon. Vi er også restriktive til å skrive ut antibiotika på bakgrunn av en digital undersøkelse. Her vil det som regel også kreves klinisk utredning for å avgjøre om antibiotika er riktig behandling.

Kan jeg søke hjelp for et barn?

Ja, du kan bruke Aleris Online på vegne av egne barn. Skal du søke hjelp for et barn logger du deg inn med ditt eget BankID. Når du starter konsultasjonen vil du få svare på om du søker hjelp for deg selv eller for et barn. Gjelder det barnet ditt vil du også få oppgi barnets fødselsnummer (11 siffer).

Kan jeg bruke Aleris Online når jeg er på ferie i utlandet?

Ja, det er absolutt mulig å bruke Aleris Online når du er i utlandet. Det eneste du trenger er tilgang til internett og BankID. Vi gjør oppmerksom på at dersom du trenger en resept eller fysisk utredning vil vi ikke kunne tilby dette når du er utenlands.

Hvordan foregår konsultasjonen?

Legetime på chat foregår skriftlig mellom deg og legen. Når du starter legetimen vil du få svare på spørsmål om helsen og problemstillingen din. Dette er samme spørsmål som du ville fått svare på ved en fysisk konsultasjon. Det er viktig at du svarer på alle spørsmål så fullstendig og oppriktig som du kan for at vi skal få en god forståelse av situasjonen. I noen tilfeller er det nyttig for oss å få et bilde, for eksempel for å vise et utslett på huden. Når vi har tatt imot din henvendelse kan du forlate skjermen, du vil få en varsling på SMS når du har fått svar.

Ved legetime på video møtes du og legen i et virtuelt konsultasjonsrom. Du får link til videorommet på SMS ca 30 min før timen starter. Logg deg på i god tid før timen, slik at du er klar når timen skal starte.

Hvordan ivaretas mitt personvern?

Vi samler kun inn personopplysninger i den grad de er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg. Vårt hovedformål for behandlingen av dine personopplysninger er å yte forsvarlig helsehjelp, samt tilby våre medisinske tjenester.

Når du registrerer en sak i Aleris Online innhenter vi ditt navn, fødselsnummer og telefonnummer. Du blir i tillegg bedt om å svare på et antall spørsmål om din helse og din sykdomshistorikk. Hvis du registrerer en sak som gjelder et barn du er foresatt for vil vi også behandle opplysninger og barnet og barnets helse. Ved behov vil vi innhente ytterligere opplysninger fra din Kjernejournal.

Den skriftelige kommunikasjonen i Aleris Online lagres i 3 måneder og slettes deretter automatisk. Videokonsultasjoner lagres ikke. Anonymisert informasjon kan lagres lenger for å oppfylle statistiske formål, men kun etter at alle personopplysninger er slettet. Den digitale kommunikasjonen i Aleris Online behandles av Doctrin AB som har ansvar for den tekniske løsningen. Tjenesten driftes på sikre servere i Stockholm.

Når du blir diagnostisert, mottar helsehjelp eller medisinsk behandling hos Aleris så plikter vi å registrere alle opplysningene som er nødvendige for å yte helsehjelp i våre systemer for pasientjournaler. Det stilles lovkrav til føring av pasientjournal og hvilke opplysninger som skal nedskrives. Journalen kan eksempelvis inneholde kontaktinformasjon, nærmeste pårørende, sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, hvilke medisiner du bruker, diagnoser, bilder fra røntgen etc. Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Når det gjelder personopplysninger lagret i pasientjournaler gjelder andre regler. Hovedregelen er at journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Aleris er etter helsearkivforskriften forpliktet til å avlevere journalmateriale til Norsk Helsearkiv etter dette. Alle våre ansatte som behandler helseopplysninger om deg er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne.


Nnamdi Onwuneme

Lege

Aleris Online

Peter Gál

Lege

Aleris Online

Maj Elin Storeide

Lege

Aleris Online

Ingrid Kimmestad

Lege

Aleris Online

Sarosh Chishti

Lege

Aleris Online

Daniel Glazer

Lege

Aleris Online

Back to top