Organisasjonsendring - satsing på velferdsteknologi

Som del av en sterkere satsing på velferdsteknologi i virksomhetsområdet Omsorgstjenester, er det gjort organisasjonsendringer i Divisjon Aleris Omsorg Norge.

Med bakgrunn i velferdsteknologiens utvikling og vårt ønske om å være i front på dette området, går Direktør for Omsorgstjenester Geir Lægreid inn som Direktør for forretningsutvikling og velferdsteknologi.

Lægreid vil fokusere på velferdsteknologiske løsninger og forretningsutvikling for hele divisjon Omsorg Norge og rapportere til adm. dir. Erik Sandøy. Lægreid vil også ha et koordinerende ansvar for divisjon Omsorg i Sverige og Danmark i forhold til velferdsteknologi.

Med en tydeligere satsing på velferdsteknologi vil Aleris få en helt annen og bedre mulighet til å drive innovasjon og tjenesteutvikling innenfor Omsorgstjenester.

Direktør Psykisk omsorg Ingvild Kristiansen går inn som direktør for Omsorgstjenester og Psykisk omsorg og rapporterer til adm. dir. Erik Sandøy. Det legges opp til en kunnskapsoverføringsperiode mellom Geir og Ingvild men endringen er gjeldende fra dags dato. Formell endring vil bli gjort i løpet av mai måned.

Organisasjonsendringen vil ikke berøre medarbeiderne; driften fortsetter som før.

Aleris ser frem til å gå inn i et nytt og spennende kapittel for Omsorgstjenester.

Divisjon Aleris Omsorg Norge ble etablert 1.1.2015 og består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Divisjonen ledes av adm. dir. Erik Sandøy.

Til toppen av siden