Aleris støtter hjelp til flyktningene

Aleris har besluttet å gi 200 000 kroner til Røde Kors og Redd Barna for å hjelpe den store gruppen mennesker som nå er på flukt fra sine hjemland.  

Ledelsen i Aleris besluttet fredag 4. september å donere 200 000 kroner (SEK) til Røde Kors og Redd Barna. Teksten under fra konsernsjef i Aleris Liselott Kilaas er publisert på Aleris' intranett i Norge, Sverige og Danmark: 

”Kjære Aleris-medarbeidere,

Det er umulig å ikke bli dypt berørt av de scener som nå utspiller seg i vår del av verden. Vi har alle et ansvar for å bidra så godt vi kan for å dempe lidelsene for alle de millioner av mennesker som er på flykt fra sine hjem på grunn av krig og forfølgelse.  

Jeg har de siste dagene blitt kontaktet av både medarbeidere i Aleris og av bransjekollegaer i det svenske omsorgsforetaket Ambea med spørsmål om hva vi kan gjøre. Jeg har derfor sammen med Aleris' øvrige konsernledelse besluttet at Aleris skal donere SEK 200 000 til Røde Kors og Redd Barnas arbeid for flyktningene. Aleris har samarbeidet med Røde Kors og Redd Barna i lang tid og vi vet at disse organisasjonene sørger for at vårt bidrag når frem til dem som trenger det. 

Det er selvsagt også mulig å gi penger til Røde Kors og Redd Barna som enkeltperson, se lenker under, men jeg vet at mange også har valgt andre måter å vise støtte og omtanke på. Bruk derfor gjerne kommentarfeltet på Intranettet for å fortelle om dine tanker eller hvordan du og din familie har valgt å hjelpe.

Med vennlig hilsen,

Liselott” 

For mer informasjon, kontakt: 

Henrik Kennedy, kommunikasjonssjef Aleris, +46 70 682 71 23

Redd Barna

Røde Kors

Til toppen av siden