Aleris-medarbeidere med i Røde Kors' Årsrapport

Konsernsjef Liselott, Alejandra og Fouzia fra Aleris er med i et flott oppslag i Røde Kors' årsrapport for Kvinnefeltet for 2014! Røde Kors fremhever støtten fra Aleris til Stella Røde Kors kvinnesenter, og vårt bidrag til inkluderende arbeidsliv gjennom Praktikantprogrammet.

 

I rapporten skriver Røde Kors: 

Aleris har støttet Røde Kors sitt arbeid i mange år, og har fra oppstart vært Stellas viktigste næringslivspartner. Deres økonomiske støtte ble i 2014 doblet, og gir oss forutsigbarhet og økonomisk stabilitet. Gjennom deltakelse i Praktikantprogrammet bidrar Aleris til et mer inkluderende arbeidsliv. For praktikantene er opplæringen de får hos Aleris en døråpner inn i ordinært arbeid, og gir nettverk, kompetanse og nye perspektiver. For Stella er samarbeidet med Aleris større en de enkelte delene: Gjensidig tillit, felles mål og visjon gir økt kompetanse på mangfoldsarbeid, styrke og læring for begge parter.   

Du kan lese hele rapporten her. 

Aleris-magasinet med intervju med Stella og Liselott, og Fouzia og Alejandras inspirerende historier om sin vei inn i det norske arbeidslivet ligger her.

Til toppen av siden