Aleris som arbeidsgiver

Aleris som arbejdsgiver

"Vår bransje er i endring. Stadig flere trenger hjelp, samtidig som forventningene til helse og omsorg stiger. Det gir anledning til å tenke nytt. Kan vi jobbe smartere eller kanskje helt annerledes?

Sammenlignet med den offentlige helse- og omsorgstjenesten er vi en relativt liten og ny aktør. Vi kan tenke i nye baner, vi kan reagere raskt og ta beslutninger nær pasienter og beboere.

Jeg er svært opptatt av samfunnet vi lever i og ønsker å bidra til å gi mennesker et friskere og bedre liv. Derfor føles det verdifullt at vi gjennom vårt arbeid kan påvirke menneskers trygghet og helse. En jobb innen helse og omsorg betyr at du hver dag får muligheten til å gjøre livet bedre for menneskene du møter.

For meg er det en stor og positiv utfordring å kunne være med og utvikle fremtidens helse og omsorg med høy kvalitet og god service."

/ Liselott Kilaas, Koncernsjef Aleris

 

Vi er like, men også ulike. Og det skal vi også være. 

Det som forener oss er hvordan vi utfører jobben vår og at vi lever etter våre verdier. Det vil si hvordan vi forholder oss til arbeidet, kollegaene og Aleris som arbeidsgiver.

Vårt medarbeiderskap utgjør grunnlaget for vår yrkesstolthet og arbeidsglede. Vi beskriver det slik:

Våre verdier er våre grunnsteiner. Vårt medarbeiderskap bygger på hver medarbeiders energi, varme og vilje til å påvirke. Det bygger også på at vi alle har en nysgjerrighet og trives med forandring. Vi får, og vil tenke nytt – selv i det små. 

Medarbeiderskapet gjenspeiles i hvordan vi jobber: Hvordan vi møter og yter service til dem som benytter våre tjenester, hvordan våre ledere arbeider med sitt lederskap og hvordan vi som kollegaer jobber sammen for at våre arbeidsteam skal fungere så bra som mulig. Medarbeiderskap gjenspeiles egentlig i alt vi gjør. 

Sosialt ansvar

Flere og flere tar etiske aspekter med i sine beslutninger. Aleris arbeider aktivt med etikk og samfunnsansvar. Som eksempel kan nevnes at vi har et etisk kompass som veileder oss i vårt daglige arbeid. 

Ut ifra kompasset, som tar utgangspunkt i FNs Global Compact, har vi utviklet egne etiske retningslinjer innen områdene Menneskerettigheter, Helse & arbeidsvilkår, Miljø & bærekraft samt Korrupsjon. Retningslinjerna gjelder for oss og for alle som arbeider for oss.

Ettersom hele vårt oppdrag handler om å skape samfunnsnytte og ta ansvar, tar vi også aktivt del i samfunnet og bidrar på andre måter til en bærekraftig utvikling. Om du vil se konkrete eksempler på hva vi gjør på disse områdene, kan du lese mer i rapporten "Samfunnsansvar innen helse og omsorg".

Aleris forsknings- og utviklingsfond

Nytenkning og innovasjon må til for å klare de utfordringene som helse og omsorg står overfor både i dag og i årene fremover. Som et ledd i vå satsning på utvikling, har vi i Aleris etablert et forsknings- og utviklingsfond. 

Fondet ble etablert i 2013 og skal støtte pasient- og brukernær forskning. Fondet er unikt i sitt slag da det lar midler gå tilbake inn i virksomheten og forsterker vår satsning på forskning. Målet er både å fremme en utviklingsvilje hos våre medarbeidere, og at de initiativene som får midler fra fondet skal gi pasienter, beboere og brukere i Aleris et bedre og friskere liv. Les mer. 

Til toppen av siden