Priser vaksine

I tillegg til prisen på selve vaksinen, betaler man en konsultasjonstakst + én prosedyretakst per vaksinedose.