Pris MR

For undersøkelser med refusjon fra det offentlige, betaler pasienten kun vanlig egenandel på kr. 250. Listen viser pris per undersøkelse for selvbetalende pasienter. Listen er oppdatert og gjeldende fra 01.01.2018.

Undersøkelse

Pris

Hvor tilbys undersøkelsen?

Enkel MR 2490 Alle avdelinger
Ytterligere MR-undersøkelser utover første undersøkelse 1245  
Tillegg for kontrast 750  
MR tynntarm 4800 Alle avdelinger unntatt Trondheim
MR hjerte 6500 Bergen, Gjøvik
MR fistelutredning 4800 Agder, Bergen, Frogner, Lillestrøm, Oslo City, Gjøvik, Porsgrunn, Trondheim
MR prostata standard 4200 Bergen, Bodø, Frogner, Porsgrunn, Stavanger, Trondheim
MR angiografi (blodårer) uten kontrast 3750 Alle avdelinger
MR angiografi (blodårer) med kontrast 4500 Alle avdelinger
MR Abdomen (buk, bukorganer) 3100 Alle avdelinger
MRA underex (blodårene i beina) 4500 Bergen, Frogner, Gjøvik, Lillestrøm, Oslo City, Porsgrunn, Stavanger, Tromsø, Trondheim
MR arthro (leddhule med kontrast) 6500 Frogner, Bodø
MR Hjernenerveutredning inkl kontrast 6500 Bergen, Frogner
MR genitalia kvinne 2800 Alle avdelinger

Pris MR kreftundersøkelser 

Et tillegg på 750 kr kan tilkomme hvis det er nødvendig å bruke kontrast ved undersøkelsen.

Undersøkelse

 

Pris

Hvor tilbys undersøkelsen?

MR prostata, standard   4200 Frogner, Stavanger, Bergen, Bodø, Porsgrunn, Trondheim
MR prostata, staging   6500 Frogner, Stavanger
MR helskjelett  utredning av spredning til totalskjelett 6000 Frogner, Stavanger
MR skjelettmetastase  utredning av spredning til rygg og bekken 4800 Frogner
MR ca. recti staging staging av kreft i endetarmen 5490 Frogner
MR ca. uteri staging staging av kreft i livmor 5490 Frogner
MR ca. cervix uteri staging staging av kreft i livmorhals 5490 Frogner
MR ovarier (eggstokker)   5490 Frogner
MR sarkom   5490 Frogner
MR lever med kontrast   5490 Frogner
MR nyrer med kontrast   5490 Frogner
MR mammae   6750 Frogner
MR mammae kontroll   4500 Frogner
Kontrast   750  

Avbestilling av time

Avbestilling/endring av timer må skje senest 24 timer før undersøkelsen. For undersøkelser satt opp i helg eller mandager, må timen avbestilles senest kl. 10.00 fredagen før.

Hvis du ikke møter opp til avtalt time, må du betale et gebyr. For offentlige timer er dette gebyret på 702,-, for private timer er det full pris for hver undersøkelse.

I tillegg kommer et fakturagebyr på kr. 100,-.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi alle våre kunder til å betale med bankkort.