Pris CT

For undersøkelser med refusjon fra det offentlige, betaler pasienten kun vanlig egenandel på kr. 250. Listen viser pris per undersøkelse for selvbetalende pasienter. Listen er oppdatert og gjeldende fra 01.02.2019.

Undersøkelse Pris Hvor tilbys undersøkelsen?
Enkel CT 2170 Alle avdelinger
Per tilleggsundersøkelse 1080  
CT bihuler 1820 Alle avdelinger
CT angiografi (blodårer) 4180 Alle avdelinger unntatt Bodø
CT colon/tykktarm 4180 Alle avdelinger
CT hjerte med kalsiumscore og kontrast 6600 Bergen, Bodø, Frogner, Gjøvik, Porsgrunn, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim
CT Calsiumscore 1540 Bergen, Frogner, Gjøvik, Porsgrunn, Stavanger
CT urinveier 3300 Alle avdelinger
Tillegg for kontrast 830  

Avbestilling av time

Avbestilling/endring av timer må skje senest 24 timer før undersøkelsen. For undersøkelser satt opp i helg eller mandager, må timen avbestilles senest kl. 10.00 fredagen før.

Hvis du ikke møter opp til avtalt time, må du betale et gebyr. For offentlige timer er dette gebyret på 702,-, for private timer er det full pris for hver undersøkelse.

I tillegg kommer et fakturagebyr på kr. 100,-.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi alle våre kunder til å betale med bankkort.