Pris CT

For undersøkelser med refusjon fra det offentlige, betaler pasienten kun vanlig egenandel på kr. 250. Listen viser pris per undersøkelse for selvbetalende pasienter. Listen er oppdatert og gjeldende fra 01.01.2018.

Undersøkelse Pris Hvor tilbys undersøkelsen?
Enkel CT 1970 Alle avdelinger
Per tilleggsundersøkelse 985  
CT bihuler 1650 Alle avdelinger
CT angiografi (blodårer) 3800 Alle avdelinger unntatt Bodø
CT colon/tykktarm 3800 Alle avdelinger
CT hjerte med kalsiumscore og kontrast 6000 Bergen, Bodø, Frogner, Gjøvik, Porsgrunn, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim
CT Calsiumscore 1400 Bergen, Frogner, Gjøvik, Porsgrunn, Stavanger
CT urinveier 3000 Alle avdelinger
Tillegg for kontrast 750  

Avbestilling av time

Avbestilling/endring av timer må skje senest 24 timer før undersøkelsen. For undersøkelser satt opp i helg eller mandager, må timen avbestilles senest kl. 10.00 fredagen før.

Hvis du ikke møter opp til avtalt time, må du betale et gebyr. For offentlige timer er dette gebyret på 702,-, for private timer er det full pris for hver undersøkelse.

I tillegg kommer et fakturagebyr på kr. 100,-.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi alle våre kunder til å betale med bankkort.