Priser onkologiske utredninger

Aleris har nå offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi (KOELIS-biopsi) som en del av pakkeforløpet for kreft. Vi har også avtale på PET/CT- diagnostikk. Pasienter betaler kun egenandeler som ved offentlige sykehus.

Konsultasjon hos lege eller kreftsykepleier

Konsultasjonstime hos kreftspesialist (60 min)
kr 4 950
Utvidet konsultasjon hos allmennlege 40 min
kr 3 090
Konsultasjon hos kreftsykepleier
kr 1 800

Kreftdiagnostikk

Gentesting
kr 79 000 - kr 95 000

Vevsprøver/biopsi

Ultralydveiledet biopsi av thyroidea
kr 3 500
Utredning av lymfeknuter og udefinerte kuler. Konsultasjon og biopsi med ultralyd
kr 7 370
Laparoskopisk biopsi av retroperitoneale lymfeknuter, inkl. onkologisk konsultasjon
kr 45 320

Brystsenteret

Brystdiagnostikk ved kul i brystet eller andre symptomer: Mammografi, ultralyd og konsultasjon hos røntgenlege
kr 2 470
Brystdiagnostikk ved kul i brystet eller andre symptomer: MR
kr 6 750
Brystdiagnostisk kontroll: Mammografi
kr 1 490
Brystdiagnostisk kontroll: MR
kr 4 500
Supplerende undersøkelser ved funn på kontroll
kr 980
Cystetapping/Cytologi (celleprøve)
kr 1 300
Histologi (vevsprøve)
kr 1 750

Onkologisk MR

MR Prostata standard*
kr 4200 + evt kontrast
MR Prostata staging
kr 6 500 +evt kontrast
MR lymfeknutestaging
kr 3 750 + evt kontrast
MR Prostata + MR Helskjelett
kr 10 900 + evt kontrast
MR Skjelettmetastase
kr 4 800
MR ca. recti staging
kr 5490 + evt kontrast
MR ca. uteri staging
kr 5 490 + evt kontrast
MR ca. cervix uteri staging
kr 5 490 + evt kontrast
MR ovarier
kr 5 490+ evt kontrast
MR Sarkom
kr 5 490 + evt kontrast
MR lever
kr 5 490 + evt leverspesifikk kontrast 1500
MR veiledet vakumbiopsi
Pris etter avtale. 
Kontrast
kr 750

PET/CT

PET/CT (FDG)
kr 34 000
PET/CT prostata
kr 46 000
PET/CT av hjernen
kr 23 000
PET/CT tilbys også gjennom offentlig avtale* 

Avbestilling av undersøkelser må skje senest 24 timer før undersøkelsen. For undersøkelser satt opp i helg eller mandager, må timen avbestilles senest kl. 10.00 fredagen før, hvis ikke belastes selvbetalende pasienter for full pris per undersøkelse + fakturagebyr. 

*Aleris Kreftsenter har offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft. Vi har også avtale på PET/CT- diagnostikk. Pasienter betaler da kun egenandeler som ved offentlige sykehus.

Evt videreførende MR- utredning er per dags dato ikke omfattet av avtalen.