Liselott Kilaas: Ti år med tjenesteinnovasjon

Da Liselott Kilaas i 2006 begynte som administrerende direktør i Aleris i Norge ønsket hun å koble sin erfaring fra konkurranseutsatt næringsliv med de gode fagfolkene. Når hun nå gir seg etter ti år – de siste tre årene som konsernsjef – har Aleris gått fra 160 til 3500 ansatte og nådd 2,8 milliarder i omsetning bare i Norge. Liselott mener brukerne av tjenestene har vært med å bygge Aleris.