Teres er fra i dag en del av Aleris

2. november 2015: I dag starter arbeidet med å samle fagmiljøene ved det som nå er Norges største private sykehuskjede. Med Teres på laget har Aleris Helse rundt 600 medarbeidere ved 15 klinikker på ti steder i Norge, og en omsetning på omtrent 1 milliard norske kroner.

  - I arbeidet med sammenslåingen har jeg de siste månedene sett hvor verdifull kompetanse som nå tilføres Aleris. Jeg ser frem til å samle to godt etablerte fagmiljøer som styrker og utfyller hverandre, sier administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved. 

Det er første gang Norge har en privat sykehuskjede og fagmiljø av denne størrelsen: Aleris Helse har nå tre klinikker i Oslo, og to klinikker i hver av byene Bergen, Trondheim og Stavanger. Drammen, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Tønsberg og Strømmen har én klinikk. I første omgang innebærer sammenslåingen kun en omprofilering, og tjenestetilbudet fortsetter som før ved alle klinikkene. 

- Med et sterkere fagmiljø over hele landet vil vi få et bredere tjenestetilbud og stå bedre rustet til å drive innovasjon og tjenesteutvikling av høy kvalitet for våre pasienter og oppdragsgivere. Vi får også mulighet til en bedre utnyttelse og utvikling av de samlede helseressursene i det private, sier Aasved. 

Tre Teres-klinikker i Sverige og tre i Danmark blir også en del av Aleris-konsernet. Som ledd i Konkurransetilsynets godkjennelse 31. august, blir ikke Teres Stokkan og Teres Tromsø en del av Aleris. 

Aleris vil fortsette å ha fokus på å være en fleksibel samarbeidspartner for det offentlige og bidra med innovasjon, investeringer, idéutveksling og sunn konkurranse på nåværende og fremtidige områder. 

Om Aleris 

Aleris er et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak. Virksomheten har stor bredde og omfatter sykehus og medisinske sentre, barnevern, psykisk omsorg, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), eldreomsorg og tilbud til funksjonshemmede. Foretaket har rundt 9000 medarbeidere fordelt på ca. 350 virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. Vi ønsker å være både et supplement til og en integrert del av de offentlige helse- og omsorgstjenestene. Aleris ble etablert i 2005 og har siden 2010 vært eid av Investor AB. Gjennom erfaring, kompetanse og investeringer, arbeider Investor for å utvikle Aleris. Investors langsiktige eierskap gjør det mulig for Aleris å levere bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester med god kvalitet, et høyt servicenivå og en bærekraftig økonomi. Aleris omsetter for rundt 7,5 milliarder svenske kroner.