Aleris selger omsorgsvirkssomheten for å rendyrke sin helsesatsing

Det er i dag blitt enighet om en avtale som innebærer at Aleris selger sin omsorgsvirksomhet til Ambea og vil dermed fremover kun fokusere på helsesatsingen. Salget gjelder totalt 305 virksomheter med nærmere 6000 medarbeidere i Sverige, Norge og Danmark.