Aleris selger omsorgsvirkssomheten for å rendyrke sin helsesatsing

Det er i dag blitt enighet om en avtale som innebærer at Aleris selger sin omsorgsvirksomhet til Ambea og vil dermed fremover kun fokusere på helsesatsingen. Salget gjelder totalt 305 virksomheter med nærmere 6000 medarbeidere i Sverige, Norge og Danmark.

-Aleris blir nå et rendyrket helseforetak. Dette gir anledning til mer spesialisering og økt agilitet for alle våre helseforetak i Skandinavia.  Spesialisering driver kvalitet og effektivitet og fokuseringen skapere muligheter for ytterligere satsninger innom områder der vi ser en økt etterspørsel etter helsetjenester, sier Alexander Wennergren Helm, konsernsjef i Aleris.
 
-Aleris' omsorgs- og helsevirksomheter har det siste halvannet året vært driftet som frittstående segmenter. Effekten av denne delingen har vært tydelig positiv. Det er dermed logisk å la omsorgsvirksomheten fortsette denne utviklingen hos Ambea, som er spesialisert innen omsorgstjenester samtidig som Aleris kan fortsette spesialiseringen innen helse. Salget innebærer at Aleris Omsorg får anledning til å ytterligere akselerere sitt arbeid med kvalitet og fortsatt vekst. Salget innebærer også at Aleris reduserer sin nettogjeld med ca 2,65 milliarder kroner, sier Alexander Wennergren Helm.
 
EBITA for Aleris Omsorg, det vil si den delen som nå selges, var opp mot 127 millioner kroner i tredje kvartal (LTM). EBITDA var opp mot 163 millioner, inkludert omstruktureringstiltak i den samme perioden. 
 
Aleris har siden 2010 vært et heleid datterselskap av Patricia Industries, som er en del av Investor AB med virksomheter i hele Skandinavia. Aleris-konsernet omsatte for 4,1 milliarder kroner (SEK) i 2010 og 10,4 milliarder kroner (SEK) i 2017. 
 
Aleris Omsorg leverer tjenester innen eldreomsorg, barnevern og psykisk omsorg. Tjenestetilbudet har de siste årene blitt utvidet med blant annet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge, Plaza-boliger som er et sterkt konsept innen eldreomsorg i Sverige og sosial omsorg i Danmark. Kvaliteten og brukertilfredsheten er høy. 
 
Totalt sett har Aleris Omsorg i Skandinavia vokst fra 2,9 milliarder kroner (SEK) i 2013 til 4,9 milliarder kroner (SEK) i 2017, med rundt 6 000 medarbeidere.  I Norge omsetter omsorgsvirksomheten for rundt 2,5 milliarder kroner (NOK).  Aleris Omsorg Norge har over 3 000 medarbeidere.
 
Aleris Helse driver cirka 150 enheter i Skandinavia, hovedsakelig innen spesialisthelsetjeneste og radiologi. Segmentet omsetter for 5,6 milliarder kroner (SEK) totalt i Skandinavia og har omkring 5 000 medarbeidere. Sykehus- og røntgenvirksomheten i Norge har ca 1100 medarbeidere og omsetter for 1,6 milliarder kroner (NOK) i året. 
 
Transaksjonen forutsetter godkjenning fra konkurransemyndighetene i Norge, Sverige og Danmark og forventes sluttført i Q2 2019.
 
For mer informasjon, kontakt:
• Henrik Kennedy, informasjonssjef Aleris Sverige, tlf. +46 70-682 71 23
 
• Anita Tunold, kommunikasjonsdirektør Aleris Helse Norge, tlf. 93899028, epost: anita.tunold@aleris.no, www.aleris.no 
 
• Julie Borchgrevink, kommunikasjonsdirektør Aleris Omsorg Norge, tlf. 99476635, epost: julie.borchgrevink@aleris.no, www.alerisomsorg.no