Ny konsernsjef i Aleris

Styret i Aleris har utnevnt Alexander Wennergren Helm til ny konsernsjef. Alexander er i dag konsernsjef i Hultafors Group og har dokumentert erfaring fra å utvikle høykvalitets tjenester for krevende kunder. Alexander tiltrer sin nye stilling senest i februar 2017.

Alexander vil erstatte Liselott Kilaas, Aleris' nåværende konsernsjef de tre siste årene. Liselott kommer til å fortsette som konsernsjef til hennes etterfølger er på plass, og hun vil fortsette å jobbe for Patricia Industries og Investor på flere områder.

”Under Liselotts ledelse har Aleris styrket kvaliteten i sitt tilbud og oppnådd en tosifret årlig vekst, samt en betydelig forbedring i marginer. Vi har nå en sterk plattform for å ta neste steg i å utvikle Aleris til en ledende leverandør av helse- og omsorgstjenester. Vi mener Alexander kommer til å tilføre nye perspektiver til denne reisen. Vi vil takke Liselott for hennes verdifulle bidrag til Aleris og Patricia Industries, og ser frem til å fortsette å jobbe sammen", kommenterer Aleris' fungerende styreleder og ansvarlig for Patricia Industries Norden, Christian Cederholm.

”Jeg er ydmyk og svært takknemlig for å ha arbeidet i Aleris i mer enn ti år, hvorav de siste tre som konsernsjef. Det har vært utrolig givende å jobbe med så mange kompetente og talentfulle kollegaer i Skandinavias største og mest innovative helse- og omsorgsforetak. Jeg er svært stolt over den reisen mitt team og jeg selv har gjort i disse ti årene, og over den posisjonen vi har oppnådd for Aleris", kommenterer Liselott Kilaas.

 

Investor, som ble etablert av familien Wallenberg for nesten hundre år siden, er en ledende eier av Norden-baserte, internasjonale kvalitetsforetak. Gjennom styrerepresentasjon, vår industrielle kunnskap, vårt nettverk og finansielle styrke, streber vi etter å gjøre våre selskap best-in-class. Våre foretak inkluderer Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson og Mölnlycke Health Care.

Patricia Industries arbeider med de heleide datterselskapene i Investor AB og er en langsiktig eier som engasjerer seg i foretakene for at de skal oppnå posisjonen best-in-class.

Aleris er et av Skandinavias ledende helse- og omsorgsforetak som tilbyr tjenester innen blant annet medisinske sentre og spesialisthelsetjeneste, diagnostikk, eldreomsorg samt barnevern og psykisk omsorg for voksne.