Mia Grundstrøm blir ny administrerende direktør i Aleris Helse

Viseadministrerende Mia Grundstrøm tar over stillingen som administrerende direktør i Aleris Helse etter Grethe Aasved. Grundstrøm blir samtidig del av Aleris’ konsernledelse, som har hovedkontor i Stockholm.

Mia Grundstrøm har vært ansatt i ulike stillinger i Aleris Helse siden 2007. Det siste året har hun vært viseadministrerende direktør. Grundstrøm har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av Aleris Helses forretningsstrategi, og hun har blant annet vært sentral i de strategiske oppkjøpene av Curato og Teres Medical Group. Aleris Helse har de siste årene hatt en sterk vekst og har nå et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester, med hele 14 sykehus og 13 røntgenavdelingen. Grundstrøm har hatt ansvar for videreutvikling av pasienttilbudet gjennom nyetableringer, samlokaliseringer og satsing på nye, innovative tjenester. 

-Jeg ser frem til fortsatt samarbeid med alle de dyktige medarbeiderne i Aleris. Sammen skal vi videreutvikle Aleris og ta en enda større del av privatmarkedet for helsetjenester. Vi skal blant annet tilby de nyeste, mest innovative behandlingsmetodene og yte maksimal service til våre pasienter, sier Mia Grundstrøm. Kvalitet, pasientfokus og innovasjon skal fortsatt stå i høysetet hos oss. Det er på den måten vi vinner tilliten til pasientene og våre oppdragsgivere. Aleris Helse har oppdragsavtaler med samtlige regionale helseforetak og har et viktig samfunnsoppdrag som leverandør til den offentlige helsetjenesten. 

Fakta om Aleris: Aleris Helse er Norges ledende private helseforetak, med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester. Aleris Helse omsetter for ca 1,6 milliarder kroner og har  over 1000 medarbeidere spredt over 14 sykehus og 13 røntgenavdelinger spredt over hele Norge. Aleris en del av Skandinavias største privateide virksomhet innen helse og omsorg med avdelinger i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet ble etablert i 2005 og er eid av det svenske Investor AB, som i hovedsak kontrolleres av Wallenbergstiftelsene.