Kommentar til salg av Aleris Omsorg fra administrerende direktør Mia Grundstrøm

Det er i dag blitt enighet om en avtale som innebærer at Aleris selger sin omsorgsvirksomhet i hele Skandinavia. Aleris vil dermed fremover kun fokusere på helsesatsingen. Salget gjelder totalt 305 virksomheter med nærmere 6000 medarbeidere i Sverige, Norge og Danmark.

Salget av Aleris Omsorg Norge er en naturlig følge av konsernets strategiske omorganisering der helse- og omsorgs-virksomhetene er skilt ut i to separate enheter for mer effektiv og mer målrettet drift. Prosessen med å selge omsorgsdelen har pågått siden høsten 2017, og det er i dag klart at det er Ambea som kjøper Aleris Omsorg i Norge, Sverige og Danmark. Avtalen om å gå sammen med Ambea skal nå gjennomgås av konkurransemyndighetene. Inntil videre vil driften fortsette som normalt.

Salget har ingen konsekvenser for sykehus- og røntgenvirksomhetene i noen av de tre landene. Aleris' ambisjoner om fortsatt satsing på private helsetjenester i hele Skandinavia ligger fast.

Administrerende direktør i Aleris Helse Norge, Mia Grundstrøm, kommenterer salget slik:

"Aleris Helse har tydelig markert seg som Norges ledende private leverandør av sykehus- og røntgentjenester, blant annet gjennom sterk vekst det siste tiåret.

Våre eiere har investert stort i Aleris Helse og har på den måten tydelig vist sin tiltro til våre vekstmuligheter i Norge. Denne utviklingen fortsetter, og vi har de siste par årene gjort betydelige investeringer i nye tjenester og nye sykehus og røntgenavdelinger rundt omkring i landet: Vi har nå tilbud fra Tromsø i nord til Lillesand i sør.

Dette salget gjør at det skapes rom for ytterligere fokus på og videreutvikling av det private helsetilbudet til Aleris. Vår ambisjon er å sikre ytterligere vekst gjennom å ta en enda større del av privatmarkedet for helsetjenester. Kvalitet, service og innovasjon skal fortsatt stå i høysetet hos oss."

Aleris Omsorg Norges administrerende direktør, Erik Sandøy, kommenterer salget slik:

"Vi tror dette er bra for Aleris Omsorg Norges videre utvikling og fremtidige satsing da nye eiere vil gjøre det mulig å rendyrke fokuset på omsorgstjenester. Aleris Omsorg Norge har hatt en sterk utvikling med god vekst og utvidet tjenestetilbud. Stadig flere offentlige oppdragsgivere har vist oss tillit ved å la Aleris Omsorg Norge drifte velferdstjenester av høy kvalitet for dem. Tjenestetilbudet er utvidet med blant annet Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), respiratorteam og seniortjenester.

Aleris Omsorg Norge og Ambea er to godt etablerte omsorgsaktører med svært dyktige medarbeidere og lang erfaring i å tilby høykvalitets omsorgstjenester. Ambea og Aleris Omsorg Norge er omsorgsforetak som har felles grunnlag når det gjelder verdier, kultur og syn på kvalitet og innovasjon. Vi passer bra sammen og kan sammen bygge Nordens ledende omsorgsforetak for kvalitets- og innovasjonsutvikling."

 

Administrerende direktør i Aleris Helse, Mia Grundstrøm, er tilgjengelig for ytterligere kommentarer. For mer informasjon eller avtale, ta kontakt med Anita Tunold, kommunikasjonsdirektør Aleris Helse Norge, tlf: 93899028.