Kommentar til salg av Aleris Omsorg fra administrerende direktør Mia Grundstrøm

Det er i dag blitt enighet om en avtale som innebærer at Aleris selger sin omsorgsvirksomhet i hele Skandinavia. Aleris vil dermed fremover kun fokusere på helsesatsingen. Salget gjelder totalt 305 virksomheter med nærmere 6000 medarbeidere i Sverige, Norge og Danmark.