Curato er nå en del av Aleris

-Fra og med i dag kan Aleris som eneste private helseaktør tilby hele verdikjeden av helsetjenester i alle helseregioner, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

-Oppkjøpet av Curato Røntgen bekrefter og styrker Aleris’ strategi om å etablere hele bredden av helsetjenester i alle helseregioner. Et tilbud med hele verdikjeden i et pasientforløp gir bedre kvalitet, og helthetlige pasientforløp etterspørres i økende grad av både pasienter og oppdragsgivere. Ved kjøpet av Curato blir vår visjon til virkelighet i hele landet, sier Aasved.

Det er ikke hvem som helst som nå forener krefter. Aleris Helse er landets største privateide helseforetak, og har satset målrettet på å kunne tilby helhetlige helsetilbud i alle landets helseregioner. Sykehuset i Oslo er landets største privateide sykehus med Skandinavias eneste private kreftsenter. Curato har i over 40 år vært Norges største private leverandør av radiologitjenester med avtale med alle de fire regionale helseforetakene i Norge.

Fra 1. oktober 2016 vil Curato skifte navn til " Aleris Røntgen".

Regjeringen ønsker økt innsats fra private aktører som et viktig supplement til de offentlige tjenestene for å redusere køer og ventetider.

-Skal vi være en solid bidragsyter og samarbeidspartner for det offentlige må vi ha et bredt og landsdekkende tilbud av høy kvalitet, som dekker både primær- og spesialisthelsetjenester. Kjøpet av Curato gjør oss til en enda bedre samarbeidspartner i arbeidet med å løse flere av norsk helsevesens utfordringer, sier Grethe Aasved.

Selskapet som i dag blir en integrert del av Aleris er en meget anerkjent og veldrevet helseaktør innen hele spekteret av radiologitjenester. Det er Aleris’ klare målsetning at vi og våre nye kolleger sammen skal sørge for at dette kompetansemiljøet bevares og videreutvikles innenfor rammene av et større, privat helseforetak som kjennetegnes av kvalitet, innovasjon og pasienten i sentrum.