Stor etterspørsel etter private helsetjenester: Aleris Tromsø dobler pasientaktiviteten

I Tromsø ligger Aleris an til å doble antallet private pasienter sammenlignet med i fjor. Etter knappe 5 måneders drift har sykehuset i Stakkevollvegen utvidet til å drive virksomhet på 2000 kvadratmeter. Med nærmere 20 medisinske fagområder og et moderne nytt medisinsk senter på plass, har Aleris innflyttingsfest for inviterte gjester og medarbeidere!