Aleris styrker satsingen på forskning og utvikling

Forsknings- og Utviklingsfondet som ble etablert i Aleris i 2013, blir nå permanent.

- Vi må øke takten når det gjelder nytenkning og innovasjon i helse- og omsorgssektoren, hvis vi skal klare de utfordringene våre skandinaviske land står overfor. Forandringene må skje bredt, fra innføring av ny teknologi og nye metoder til nye og mer effektive måter å jobbe på. Endringene må skje på alle nivåer, sier Liselott Kilaas, konsernsjef i Aleris.  

Aleris Forsknings- og Utviklingsfond ble stiftet av foretakets konsernledelse i 2013 for å over en fireårsperiode støtte virksomhetsnær forskning som på en konkret måte bidrar til forbedringer for pasienter, beboere og klienter. Interessen for å søke midler fra fondet har vært svært stor, og til nå har 64 prosjekter fått midler fra fondet. Prosjektene avspeiler hele den faglige bredden som finnes i Aleris, og mange av prosjektene har ført til resultater som har kunnet implementeres i Aleris' virksomheter. 

Nå går altså Aleris Forsknings- og Utviklingsfond fra å være et fireårig prosjekt, til å bli en permanent del av foretakets satsing på innovasjon og nytekning. Fondet vil i årene som kommer dele ut rundt 2,5 millioner kroner årlig. 

- FoU-fondet fungerer som en katalysator som fører til ny kunnskap og gode ideer som blir spredt ikke bare internt i Aleris, men også til andre aktører. Når vi ser hvordan fondet skaper nytte for dem som benytter Aleris' tjenester, vet vi at dette er vel investerte midler, sier Liselott Kilaas.