Aleris styrker satsingen på forskning og utvikling

Forsknings- og Utviklingsfondet som ble etablert i Aleris i 2013, blir nå permanent.