Skip to Content

Aleris forsknings- og utviklingsfond

Aleris forsknings- og utviklingsfond ble stiftet i 2013, og deler hvert år ut midler til pasientnær forskning i vår organisasjon. Målet er å gi våre pasienter et friskere liv, samt å bidra til å utvikle velferdstjenestene i Skandinavia.

mann og dame i laboratoriefrakker ser i et mikroskop. foto.

1. Kort om Aleris i Norge

Aleris er Norges største private helseforetak med nærmere 800 medarbeidere fordelt på 13 sykehus og medisinske sentre over hele landet.

Les mer

Møt vår nye embryolog!

Nyansatte Olena Novikova fra Ukraina kommer til oss med en imponerende faglig bakgrunn og en inspirerende historie.

Les mer

Medisinstudent Sunniva (26) hadde praksisopphold på Aleris

- Et veldig lærerikt opphold med mye hands-on erfaring!

Les mer

Vårt samfunnsansvar

Aleris tar samfunnsansvar, både i de tre landene der vi driver virksomhet og gjennom ulike typer engasjement utenfor Skandinavia. Her kan du lese mer om hvordan Aleris viser samfunnsansvar.

Les mer

Fakturamottak

På denne siden finner du all informasjonen du trenger for å sende en faktura oss.

Les mer

Vårt arbeid med åpenhetsloven

Vi i Aleris verdsetter grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold høyt – og vil derfor, i tråd med lovens krav, redegjøre for vår aktsomhetsvurdering innen 30. juni 2023, og senere hvert år eller ved vesentlige endringer i risikovurdering.

Les mer
Back to top