Skip to Content

Aleris forsknings- og utviklingsfond

Aleris forsknings- og utviklingsfond ble stiftet i 2013, og deler hvert år ut midler til pasientnær forskning i vår organisasjon. Målet er å gi våre pasienter et friskere liv, samt å bidra til å utvikle velferdstjenestene i Skandinavia.

mann og dame i laboratoriefrakker ser i et mikroskop. foto.

Aleris og FNs Global Compact

Aleris har vært tilsluttet FNs Global Compact siden 2013. Det er et initiativ for selskaper over hele verden, som innebærer en oppfordring til å ta samfunnsansvar innenfor både sosiale og miljømessige forhold. Vårt mål med å slutte oss til Global Compact er å synliggjøre og integrere samfunnsansvar i virksomhetens strategi og daglige drift. 

Les mer

Aleris støtter Masanga-sykehuset i Sierra Leone

I Skandinavia har vi et stort sikkerhetsnett, og alle har tilgang til offentlig helsetjeneste. Sånn er det ikke i Sierra Leone. Derfor har Aleris de siste fire årene støttet Masanga-sykehuset i Sierra Leone. Prosjektet fasiliteres av den danske frivillighetsorganisasjonen Masanga DK, som arbeider for at fattige i Sierra Leone skal få tilgang til nødvendige helsetjenester.

Les mer

Møt vår nye embryolog!

Nyansatte Olena Novikova fra Ukraina kommer til oss med en imponerende faglig bakgrunn og en inspirerende historie.

Les mer

Medisinstudent Sunniva (26) hadde praksisopphold på Aleris

- Et veldig lærerikt opphold med mye hands-on erfaring!

Les mer

Endokrinologer i 20-100% stilling

Til alle avdelinger

Les mer

1. Kort om Aleris i Norge

Aleris er Norges største private helseforetak med nærmere 800 medarbeidere fordelt på 13 sykehus og medisinske sentre over hele landet.

Les mer
Back to top