Vi søker psykiatere, psykologer og sexologer

Vi utvider nå vårt helsetilbud innen mental helse. Det er et stort behov i befolkningen. Mer enn halvparten av oss rammes av en psykisk lidelse en eller flere ganger i løpet av livet. Pandemien har også ført til en økning i antall psykiske lidelser.

psykolog aleris.jpg