Aleris Frogner søker dyktige operasjonssykepleiere

Aleris Frogner tilbyr medisinske tjenester med kort ventetid og høy kvalitet, og har bl.a. offentlig avtale med Helse Sør-Øst. Aleris Frogner har 7 operasjonsstuer og utfører inngrep både dagkirurgisk og inneliggende, innen fagområder som gynekologi, ortopedi, plastikk, overvekt, gastro, ØNH, kar, urologi, bryst- og endokrinologi.

Operasjonssykepleier aleris.jpg