Aleris Bergen medisinske senter søker sykepleier i fast 100% stilling

Aleris har som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er ambisiøse og søker kolleger som deler vårt brennende engasjement for å jobbe smartere - og sikre pasientforløp tilrettelagt for hver enkelt pasient så vel som for helsetjenesten.

smilende sykepleier i korridor, leger i bakgrunnen.