Aleris Stavanger søker sykepleier til recovery - fast ansettelse i 100% stilling

Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?

smilende sykepleier med team i  bakgrunnen. foto.